Endre tidspunkt

Innhold

Informasjon om hvordan du varsles og hvordan du kan endre tidspunkt for feiing og/eller branntilsyn.

Varsling med SMS, eller brev/SvarUt når vi ikke har mobilnummer.

Det blir sendt ut varsel om tidspunkt via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant med informasjon om hvilken dag og tidsrom. Finner vi ikke registrert mobilnummer vil du få en melding i digital postkasse (SvarUt) eller motta et brev.

SMS'en du mottar på mobiltelefonen din eller brevet du får via SvarUt, er et personlig varsel. Dersom det er noe du lurer på, er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med feieren eller branninspektøren som har ansvaret.

Beskrivelse steg for steg:

  1. Du vil få en SMS eller brev via SvarUt fra feieren i Larvik brann og redning når det er tid for å utføre tilsyn og feiing på din bolig
  2. Åpne SMS-en eller brevet, les og følg beskrivelsen. Her kan du bekrefte tidspunktet Feieren skal komme på tilsyn eller feiing. Du kan også kommunisere at det ikke passer.
  3. Ved varsling med Brev/SvarUt: Ta kontakt for å bekrefte eller endre avtalen.
  4. Når du har bekreftet, vil brannvesenet motta beskjed og kunne planlegge tilsyn og feiing.
  5. Ved hjelp av linken i SMS-en logger du deg på "Min Eiendom" for å få mer informasjon om varselet du har mottatt.
  6. Etter tilsynet er gjennomført vil du få en ny melding som vil lede deg til «Min Eiendom» hvor du kan lese rapporten, og følge opp eventuelle avvik eller anmerkninger. Eller du får rapporten via SvarUt.

Bekrefte eller endre

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt, enten ved å bekrefte tidspunktet eller endre om tidspunktet ikke skulle passe.
Dette skjer via SMS eller ved å ringe til feieren.

Beboer/huseier er tilstede

Dersom feiing skal utføres uten at beboer/huseier er tilstede, må dette avtales med feier på forhånd.

Til toppen