Feie- og tilsynsgebyr

Innhold

Gebyr for feiing og tilsyn av bolig og hytte/fritidsbolig. Oppdatert for 2023.

Bolig

Feie- og tilsynsgebyr for bolig er per pipeløp per år, og utføres etter behov. Gebyret inkluderer også fyringsanlegg med gass.

Fritidsbolig

Feie- og tilsynsgebyr for fritidsbolig faktureres per gang etter utført feiing. Feiing og tilsyn av fritidsbolig er et nytt krav, og utføres med lange intervall, inntil hvert 10. år. Gebyret inkluderer også fyringsanlegg med gass.

Hva koster det?

Type Pris uten mva
Feie- og tilsynsgebyr for bolig per pipeløp per år 371,-
Feie- og tilsynsgebyr for fritidsbolig per gang 1 174,-

Feie- og tilsynsgebyr for bolig og fritidsbolig er beregnet etter selvkost, og faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter. Selvkost vil si at innbyggerne skal betale det det koster for kommunen å levere tjenesten.

Har du pipe? Da kommer feie- og tilsynsgebyr på samme faktura.

Til toppen