Montering av ildsted

Innhold

Det er viktig å kjenne til regler for skorstein og ildsted når man skal montere ildsted.

Den som skal montere ildstedet må ha kjennskap til regler for skorstein og ildsted. Det er monteringsavisingen til hvert enkelt ildsted som angir hvilke krav som gjelder. Vi anbefaler å benytte en sertifisert montør.

Når nytt ildsted er montert, reparert eller omplassert, skal dette rapporteres til Larvik brann og redning.

OBS! Oppføring og reparasjon av skorstein er søknadspliktig. Husk å ta vare på dokumentasjon og monteringsanvisning da dette kan bli etterspurt ved tilsyn.

Rapportere ildsted

Innrapporteringen skal skje på eget skjema og er viktig med tanke på feiing og tilsyn. 

Rapporter ildsted som er montert, reparert eller omplassert

Ildsted

Et ildsted er en ovn, peis eller peisovn for lokal oppvarming.

Peis

Krav til ildsted 

Teknisk forskrift (TEK 17) § 9-10 stiller strenge krav til alle lukkede ildsteder som monteres. Dette innebærer at det kun er lov å montere såkalte "rentbrennende" ildsteder.

Unntak er kakkelovner og kleberstensovner og ovner som omplasseres innenfor samme bruksenhet samt bevaringsverdige lukkede ildsteder for vedfyring produsert før 1940. 

Husk å ta vare på dokumentasjon og monteringsanvisning, da dette kan bli etterspurt ved tilsyn.

Brann- og feiervesenets rolle 

Larvik brann og redning kontrollerer ikke montering av ildsteder, men kan føre tilsyn med at monteringen er utført i henhold til monteringsanvisning til ildstedet.

Til toppen