Branntilsyn

Innhold

De ansatte i avdelingen for branntilsyn og feiing har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper og ildsteder. Under branntilsynet sjekker vi at ildsted og pipe er i forskriftsmessig stand, og gir veiledning om riktig fyring. Vi informerer også om slokkemidler, varslingsutstyr og rømningsveier.

Våre ansatte går alltid uniformert og skal bære synlig ID-kort fra Larvik brann og redning.

I tråd med Forskrift om brannforebygging er Larvik brann og redning sine lovpålagte tjenester om boligtilsyn og feiing risikobasert.
Det betyr at vi går tilsyn ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Branntilsyn (1)

Vurderer behov for feiing

Under tilsynet vil det bli gjort en vurdering på om fyringsanlegget i boligen har behov for feiing, som i så fall vil skje i etterkant av branntilsynet.
Unormale mengder sot i pipen vil kunne føre til at feiing må utføres oftere.
Beslutning om en pipe må feies eller ikke, gjøres basert på faglige vurderinger.
Boliger med rentbrennende ovner og nye piper vil for eksempel ikke ha behov for feiing like ofte som eldre fyringsanlegg.

Forebygge brann

Hvordan forebygge brann er et sentralt tema under tilsynet. For beboere er det viktig å ha gode rutiner for evakuering dersom en brann skulle oppstå. Vi oppfordrer alle til å gjennomføre brannøvelse minst en gang i året.

Vi varsler branntilsyn med SMS eller brev/SvarUt når vi ikke har mobilnummer

Det blir sendt ut varsel om branntilsyn via tekstmelding til huseiers mobil noen dager i forkant av tilsynet. Dersom vi ikke finner huseiers registrerte telefonnummer vil det bli sendt ut et brev i posten eller digital post via SvarUt. Varselet beskriver hvilken dag og tidsrom branninspektøren kommer for å gjennomføre tilsyn. 

Det er viktig at huseier besvarer henvendelsen om tidspunkt for tilsyn, enten ved å bekrefte eller avkrefte om tidspunkt passer. Dette skjer via SMS eller ved å ringe til avsendernummeret.

SMS`en du mottar på mobiltelefonen din, eller brevet du mottar i postkassen din eller via SvarUt er et personlig varsel. Dersom det er noe du lurer på er det derfor viktig at du tar direkte kontakt med den branninspektøren som har ansvaret for å gjennomføre tilsyn i din bolig/bygg.

Tilsynsapport

Tilgang til tilsynsrapport får man ved å logge inn i Min eiendom.

Larvik brann og redning er i henhold til Brann og eksplosjonsvernloven § 11, 1 ledd bokstav h, lovpålagt å foreta tilsyn med fyringsanlegg. Vi registrerer data i forhold til pipe og ildsted.

Til toppen