Fyr riktig

Innhold

Riktig vedfyring reduserer faren for brann samtidig som du reduserer vedmengden og klimagassene. Tørr ved og riktig fyring gir lite sot i ildsted og skorstein, og er mest miljøvennlig.

Bygg bålet riktig

 • Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2–3 opptenningsbriketter øverst.
 • Tørr ved veier lite og har dype sprekker. For å sjekke om veden er tørr kan du bruke en fuktmåler.
 • Bruker du fuktig ved (med mer enn 20 % fuktighet), blir sot- og partikkelutslippene 10 til 30 ganger så store.

Tenn fra toppen

 • Opptenning fra toppen gir raskere oppvarming av brennkammeret, som gjør at man hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe, mer oksygen til flammene og høyere temperatur. Flammene på toppen sørger for å varme opp kubbene under slik at disse avgir de gassene som gjør at bålet brenner og holdes ved like.
 • Bruk opptenningsbriketter for å sikre rask nok antenning av opptenningsveden på toppen så unngår du unødvendig røyk i opptenningsfasen.
 • Langsom opptenning og lav temperatur fører til at svevestøvet blir mangedoblet.

Sørg for nok luft

 • Pass på at det kommer nok luft inn i huset, slik at ovnen får nok luft til forbrenningen. Kjøkkenvifte og ventilasjonsanlegg som drar luft ut av huset reduserer trekken i pipa. Åpne alle ventiler i ovnen. Sett gjerne døren på gløtt i opptil 5 minutter til det brenner godt.
 • Først når ildstedet er varmt etter ca. 15 minutter, reguleres ventilene ned. Det er viktig å ikke stenge spjeldet(ene) så mye at flammene dør ut. Veden skal alltid brenne med synlige flamme.
 • Bål uten flamme dobler utslippene av kullos og partikler.

Usikker på hvordan det ser ut når du fyrer riktig? Se denne filmen for veiledning.

Url format not supported.

Hva gjør jeg dersom røyken kommer inn i stua eller jeg ikke får fyr?

Hvis fyringsanlegget ikke har vært i bruk på lengre tid og røyken kommer inn i stua eller jeg ikke får fyr, hva gjør jeg da?

Det kan være undertrykk i rommet. Slå av mekanisk ventilasjon, eventuelt kjøkkenvifta.
Pipa kan trekke falsk luft.
Pass på at det ikke er hull etter gamle ovner, eller at sot-/feieluke er åpen.
Det kan være en kuldepropp i pipa da kald luft er tyngre enn varm luft. Ved plutselig væromslag eller hvis det er lenge siden pipa har vært i bruk, kan kald luft i pipa hindre at røyken kommer ut. Gjør følgende for å få bukt med kuldeproppen:

 • Sjekk med speil at pipa er åpen fra sotluka i bunnen av pipa.
 • Hvis den er åpen, kan du stenge trekken på alle ildstedene, og fyre med avispapir direkte i luka.
 • Hold på til du ser at røyk kommer uhindret ut i toppen av pipa.
 • Ny moderne rent brennende ildsteder kan være mye tyngre å få i gang enn eldre ildsteder pga. trekk i oppstartsfasen før pipe og ildsted er varmt.

Er det nok luft i rommet til å betjene vedfyring?
Har du tilstrekkelig med ventiler over vinduer eller på veggen - og er disse åpne?
Er pipa lang nok?

Pipa bør være mer enn 3 meter fra inntak til ovn og til toppen av pipa. Fjell, høye trær og andre hus som er høyere enn pipa kan gi nedslag i pipa på dager med lite oppdrift i luften ute.
Riktig opptenning er veldig viktig uansett hvilket ildsted man bruker. Bruk tørre vedkubber nederst og en blanding av opptenningsved og 2-3 opptenningsbriketter øverst. Veden brenner bedre når den har romtemperatur, og kubben bør ikke være større enn en underarm.
Tenn fra toppen, slik at du raskere varmer opp brennkammeret, og hurtig får god trekk i ovnsrør og pipe.
Åpne alle ventiler i ovnen, og sett gjerne døren på gløtt i opp til fem minutter til det brenner godt.
Først når ildstedet er varmt, etter omtrent femten minutter, skal du regulere ventilene.

Husk at veden alltid skal brenne med synlige flammer.

Til toppen