Nyttige sider om miljø

Innhold

Er det farlig?

På denne siden finner du en oversikt over de mest helse- og miljøskadelige stoffene en finner i vanlige forbruksprodukter.

Norske utslipp

Her finner du oppdatert informasjon om utslipp, produksjonsmengder og avfall for de største forurensningskildene i Norge, både bedriftspesifikke og diffuse kilder.

Hjorteviltregisteret

I Hjorteviltregisteret er det blant annet mulighet for lagring av vald- og jaktfeltopplysninger, ivaretakelse av statistikk fra jakt og jegerobservasjoner, utskrift av fellingstillatelser og utskrift av fellingsrapporter.

Miljøstatus

Miljøstatus i Norge gir deg den nyeste informasjonen om miljøets tilstand og utvikling. Her presenteres miljøkunnskap i en sammenheng.

Regelhjelpen

Regelhjelp.no kan gjøre det lettere for deg og din virksomhet å finne frem i regelverket. Her kan du finne ut hvilke krav som gjelder for din bransje.

Produktinformasjonsbanken

Produktinformasjonsbanken (PIB) er et offentlig nettsted for effektiv utveksling av kjemikalieinformasjon om kjemiske produkter på det norske markedet.

Luftkvalitet

Overvåkning og varsling av luftkvaliteten er et systematisk arbeid for å verne om folks helse. Nettstedet Luftkvalitet.info presenterer viktig nasjonal informasjon om luftkvalitet.

Naturbase

Naturbase gir deg kartfesta informasjon om utvalgte natur- og friluftslivsområde. Kartet er nyttig for blant annet kommunale planleggere konsulenter, grunneiere og lokalt reiseliv.

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementets ansvarsområder er delt inn i følgende miljøpolitiske områder: bevaring av naturens mangfold og friluftsliv, bevaring og bruk av kulturminner, rent hav og vann og et giftfritt samfunn, et stabilt klima og ren luft.

Til toppen