Gjenbrukskommunen Larvik

Innhold

Larvik kommune har startet et prosjekt som heter Gjenbrukskommunen Larvik. Prosjektet har som hovedmål å redusere mengden møbler og utstyr som kastes i kommunal regi, og dermed redusere forbruk og nye innkjøp.

I kommunale bygg står det lagret møbler og utstyr som ingen helt har oversikt over. Dette betyr at kommunen sitter på store mengder møbler og utstyr som ikke blir brukt, fordi det ikke finnes noen oversikt over hva som finnes - og hvor.

Kommunen har heller ikke noe lager der disse møblene kan samles. Dette er noen av problemstillingene gjenbruksprosjektet skal løse.

Prosjektet retter seg i hovedsak mot det interne forbruket i organisasjonen Larvik kommune.

Hvem er vi i prosjektet?

Prosjektledere for prosjektet er Hanne Øyen Herland ved Eiendom og teknisk drift og Regine Merethe Hildre ved Verdiskaping og Stedsutvikling. Prosjekteier er Jan Olav Vagle, konstituert kommunalsjef for Eiendom og teknisk drift.

Det er opprettet to arbeidsgrupper som både hver for seg og sammen skal jobbe for å nå målene i prosjektet. Her er byggforvaltere, vaktmestere, skole, Larvik Læringssenter, Verket, AoK, kommunikasjon og miljø representert.

Hva er målene i prosjektet?

Prosjektet har ett hovedmål med fire undermål:

Hovedmål

  • Kjøpe og kaste mindre møbler og utstyr, bruke mer av det vi allerede har.

Undermål

  • Redusere klimagassutslipp
  • Minst 15 % gjenbruk av møbler og utstyr
  • Økt sysselsetting via meningsfulle arbeidsoppgaver
  • Besparelser i innkjøp av møbler og utstyr i kommunen

Hvordan jobber vi for å nå målene? 

For å øke gjenbruk av møbler og utstyr i kommunen, er det avgjørende at de ressursene vi har er synlige og tilgjengelige for alle ansatte. Derfor har vi utviklet en gjenbruksapp i samarbeid med Appfabrikken, og jobber med å lansere den for ansatte gjennom våren 2024. 

Et stort fokus i prosjektet har vært at det skal være enkelt og attraktivt å velge brukt først. Derfor har vi blant annet lagt til en tjenestefunksjon i appen som tilbyr "pimping”, reparasjoner og redesign, frakt og lån av henger fra interne virksomheter i kommunen. 

Til toppen