Gjenbrukskommunen Larvik

Innhold

Larvik kommune har startet opp et prosjekt som heter Gjenbrukskommunen Larvik. Prosjektet har som hovedmål å redusere mengden møbler og utstyr som kastes i kommunal regi og dermed redusere forbruk og nye innkjøp.

Rundt om på kommunale bygg står det lagret møbler og utstyr som ingen helt har oversikt over. Dette betyr at kommunen sitter på store mengder møbler og utstyr som ikke blir brukt, fordi det ikke finnes noen oversikt over hva som finnes - og hvor.

Kommunen har heller ikke noe tilgjengelig lager der disse møblene kan samles. Dette er noen av problemstillingene gjenbruksprosjektet skal jobbe med å løse.

Prosjektet retter seg i hovedsak mot det interne forbruket i organisasjonen Larvik kommune.

Hvem er vi i prosjektet?

Prosjektleder er Hafsteinn Haraldsson ved Eiendom og teknisk drift, og prosjekteier er Hildegunn Sørbø, kommunalsjef for Eiendom og teknisk drift.

I tillegg er det opprettet to arbeidsgrupper som både hver for seg og sammen skal jobbe for å nå målene i prosjektet. Her er både byggforvaltere, vaktmestere, skole, Larvik Læringssenter, Verket, AoK, kommunikasjon og miljø representert.

Hva er målene i prosjektet?

Vi har ett hovedmål med fire undermål i prosjektet:

Hovedmål

  • Kjøpe og kaste mindre møbler og utstyr, bruke mer av det vi allerede har.

Undermål

  • Redusere klimagassutslipp
  • Minst 15 % gjenbruk av møbler og utstyr
  • Økt sysselsetting via meningsfulle arbeidsoppgaver
  • Besparelser i innkjøp av møbler og utstyr i kommunen
Hafsteinn Haraldsson
Prossjektleder Hafsteinn Haraldsson finner skatter rundt omkring i kommunale bygg.

Hvordan jobber vi for å nå målene? 

For å øke andelen møbler og utstyr som gjenbrukes i kommunen er det avgjørende at de ressursene vi har er synlige og tilgjengelige for alle ansatte. Derfor er vi nå ute med anbud hvor vi ber om et digitalt verktøy som gjør det mulig å søke etter møbler og utstyr som ansatte i kommunen trenger, og hvor du kan tilby det du ikke trenger lenger. 

Fristen for anbudet er 14. juni, og vi håper å få inn mange spennende tilbud!  

I tillegg til anbudet jobber vi med hvordan møbler og utstyr kan brukes om igjen, blant annet via "pimping”, reparasjoner og redesign. Denne delen av prosjektet kan også bidra til økt sysselsetting blant personer som av ulike årsaker faller helt eller delvis utenfor ordinært arbeidsliv.

Verdens miljødag 5. juni 2023

Stoler og benker pimpet av Verket, Musefletteninjaene i Lardal og prosjektet Gjenbrukskommunen Larvik.

Disse stolene og benkene står utstilt på torget i perioden 2. til 9. juni.

Dette er møbler som har stått bortgjemt i en krok, og møbler som skulle vært kastet, som nå har fått nytt liv i regi av prosjektet. Til toppen