Vannforvaltning

Innhold

Våre elver, innsjøer og kystvann

Vannet spiller en veldig viktig rolle i Larvik kommune. Gode drikkevannskilder, lakseførende elver og en idyllisk kystlinje er bare noen av våre skatter. Miljøtilstanden i mer enn halvparten av våre vassdrag og kystvann er imidlertid for dårlig. Se våre resultater på vann-nett.no.

Vannforskriften krever at elvene, innsjøene og kystvannet skal oppnå «god økologisk tilstand» innen 2027, og vi må sammen gjøre en stor innsats for å redusere unødvendige forurensinger og andre påvirkninger.

Vannområder

Elvene renner på tvers av kommunegrenser, og vi samarbeider med våre nabokommuner gjennom såkalte «vannområder» for å bedre vannkvaliteten.

Larvik kommune har arealer i fire vannområder:

Vannområde

Samarbeidskommuner

Kontakt vannområdekoordinator

Siljan-Farris

(lenke til nettsiden)

Porsgrunn, Siljan og Larvik

Steinar Bergan Tronhus

Send e-post

464 21 716

Numedalslågen

(lenke til nettsiden)

Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg, Kongsberg, Sandefjord og Larvik

Anne Mette Hope

Send e-post

994 03 211

Horten-Larvik

(lenke til nettsiden)

Horten, Tønsberg, Færder, Sandefjord og Larvik

Miguel A. Segarra Valls

Send e-post

942 41 180

Skien – Grenlandsfjordene

(lenke til nettsiden)

Porsgrunn, Bamble, Skien, Nome og Larvik

Martine Hem

Send e-post

418 41 222

Kart Over Vannområder
Til toppen