Miljøfyrtårn

Innhold

Informasjon om hvem du kan kontakte for sertifisering.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Målgruppe

Private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter.

Sertifisering

Miljøfyrtårn har besluttet at virksomheter nå selv skal finne sertifisør via deres nettsider og at avtale for sertifisering/resertifisering avtales direkte, ikke via kommunen som tidligere. Kostnadene dekkes av den enkelte bedrift og avklares skriftlig i forkant av sertifiserings-/resertifiseringsmøtet mellom sertifisøren og bedriften. Oversikt over godkjente sertifisører i Larvik kommune finner du på Miljøfyrtårn sine nettsider.

Sertifisører i Larvik kommune

Ønsker du å bli sertifisør på vegne av Larvik kommune, ta kontakt med oss. 

Til toppen