Miljøfyrtårn

Innhold

Ønsker virksomheten din å bli miljøfyrtårnsertifisert? Her finner du mer informasjon.

En Miljøfyrtårn-sertifisering innebærer at virksomheten har oppfylt strenge krav innenfor områder som avfallshåndtering, energieffektivisering, bærekraftig innkjøp, miljøvennlig transport og HMS og arbeidsmiljø.

Målgruppe

Miljøfyrtårn passer for alle typer private og offentlige virksomheter – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Larvik kommune var med som en av kommunene i stiftelsesprosessen. Stiftelsen tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Sertifiseringsmyndighet

Tidligere kunne du kontakte Larvik kommune for å bli sertifisør på vegne av kommunen. Fra 1. oktober 2022 utgår dette, og sertifiseringsmyndigheten for Miljøfyrtårn ligger til Certnor, som er et datterselskap av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Certnor er uavhengig og har egen sertifiseringsmyndighet, og kan derfor sertifisere i alle kommuner, over hele landet.

Nå som Certnor overtar sertifiseringen, vil norske kommuner få tid til å videreutvikle rollen de har som pådriver og tilrettelegge for det grønne skiftet.

 

Til toppen