Miljø i anskaffelser

Innhold

Miljøkrav stilles i alle anbudskonkurranser for kommunale anskaffelser.

Larvik kommune er bevisst på at leverandører det inngås avtaler med fokuserer på miljø. Kommunen er en del av innkjøpsfellesskapet i Vestfold – Vestfold offentlige innkjøpssfelleskap (VOIS) og både i egne og felles konkurranser er miljøspørsmål gjennomgående.

Offentlige konkurranser

Offentlige konkurranser består av en rekke elementer, bla:

Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav som fokuserer på om tilbyderen er kvalifisert som leverandør. Blant kvalifikasjonskravene ligger det alltid elementer om miljø. Her er poenget vårt at dersom tilbyderen IKKE har fokusert på miljø tidligere, må de i hvert fall fokusere dersom de blir en leverandør til Larvik kommune. Vår oppfatning er at vi må skape en holdning i næringslivet til at fokus på miljø gir firmaet et fortrinn som leverandør til det offentlige.

Tildelingskriterier

Tildelingskriterier fokuserer på om de kvalifiserte tilbyderne gir tilbud som er godt nok. I de fleste tilfellene er brukes terminologien "det økonomisk mest fordelaktige". Dette omfatter for eksempel pris, kvalitet, service, miljø etc. Her er miljøspørsmålene rettet på det som skal anskaffes.

Til toppen