Nivå 0 - Konkretiser uro / undring

Innhold

Definer uroen fort et barn og del denne uroen med din nærmeste leder/fagansvarlige før du eventuelt deler den med foresatte/barnet.

Tilbakemelding på Se meg

1. Konkretiser uro/ undringen

Når du er urolig for et barn må du prøve å sette ord på uroen du kjenner før du tar saken videre. 

2. Del uro med din leder/fagansvarlig

Del din uro med nærmeste leder ved første mulighet. Dersom saken skal tas videre, avgjør hvem som tar kontakt med foreldre og eventuelle andre.

3. Del uro med foresatte/barnet

Inviter og gjennomfør «den nødvendige samtalen» med foreldre/barnet. Husk at barnet har rett til å si sin mening i alt som angår det, og barnet sine meninger skal vektlegges.

4. Vurder om det er grunn til videre oppfølging

I den nødvendige samtalen drøftes det med foreldre/barnet om det er grunn til videre oppfølging. Dersom det er behov for å sette i gang tiltak gå videre til nivå 1. Dersom det ikke er nødvendig avslutt saken.

5. Avslutt saken, eller gå videre til neste nivå

Dersom det ikke er grunnlag for videre oppfølging avsluttes saken. Minn foresatte/barnet/ungdommen på at de er velkommen til å be om hjelp dersom det skulle oppstå nye utfordringer på et senere tidspunkt.

Til toppen