Temaplaner

Innhold

Oversikt over ulike temaplaner.

Alkohol

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Alkoholpolitisk handlingsprogram 2020-2024  

Bolig

KST sak Navn Periode  Vedtatt
23/56422 Temaplan for bolig (pdf)   10.05.23
  Teamplan for bolig (web)   10.05.23
  Boligplan - Del 1 Beslutningsgrunnlag  2015-2020   
  Boligplan - Del 2 Planforslag med mål og handlingsprogram    
  Boligplan - Handlingsprogram (tabell)    
  Sluttrapport. Boligsosialt utviklingsprogram    

Brann og redning

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Brannsikringsplan for tett trehusbebyggelse i Larvik 2021    2021

 

Digitalisering

KST sak Navn Periode  Vedtatt
 016/23 Temaplan for innovasjon og digitalisering del ll - Strategier og delmål  -  08.02.2023
 016/23 Kunnskapsgrunnlag - temaplan digitalisering og innovasjon  -  08.02.2023

Eiendom

KST sak Navn Periode  Vedtatt
034/21 Eiendomsstrategi   24.03.21

Eierskap

KST sak Navn Periode  Vedtatt
009/21 Eierskapsmelding  2021-2024 10.02.2021

Helse og omsorg

KST sak Navn Periode  Vedtatt
042/19 Temaplan Helse og omsorg 2019-2032 20.03.19
  Kortversjon av Temaplan Helse og omsorg    
026/14 Retningslinje for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere og musikkanlegg i Larvik kommune   01.06.2014
  Plan for legetjenester 2022-2025  
  Plan for fysioterapitjenesten 2018-2022  
  Temaplan - Vold i nære relasjoner    

HR

KST sak Navn Periode  Vedtatt
153/18 HR Strategi  2018-2021 13.06.2018

Integrering

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Temaplan for integrering  2017-2020  

Klima og energi

KST sak Navn Periode  Vedtatt
178/20

Klima- og energiplan. Handlingsprogram 2021-2024. (pdf)

Klima- og energiplan. Handlingsprogram 2021-2024. (web)

Klima- og energiplan. Beslutningsgrunnlag 2020 (PFD)

   
       

Kommunalteknisk

KST sak Navn Periode  Vedtatt
081/21 Kommunalteknisk plan 2022 - 2029 16.06.202
  Del 1 (Beslutningsgrunnlag) 
   
  Del 2 (Mål og handlingsprogram)
   
095/17 Kommunalteknisk plan 2018-2021  21.06.17
  Trafikksikkerhetsplan 2022-2025  

Kommunikasjon

KST sak Navn Periode  Vedtatt
 154/18 Kommunikasjonsstrategi 2018-2020  2018-2020 13.06.2018

Kultur

KST sak Navn Periode  Vedtatt
159/18 Kulturplan  2018-2028 13.06.2018

Folkehelse, idrett, fysisk aktivitet, frivillighet

KST sak Navn Periode  Vedtatt
101/22

Folkehelse, idrett, fysisk aktivitet, frivillighet

2021-2031  2022

Næring

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Næringsplan Larvik kommune 2020-dd  
21/2243 Planprogram Bergeløkka   14.06.23

Oppvekst

Radikalisering

KST sak Navn Periode  Vedtatt
009/20 Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstremisme   2020

Trafikk

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Trafikksikkerhetsplan 2022-2025 2022-2025  

Andre planer

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Veteranplan 2018-2020  2018

 

Til toppen