Planprogram for Bergeløkka

Innhold

Bergeløkka er et stort transformasjonsområde i Larvik by, som skal utvikles til en helt ny bydel med både næring, tjenesteyting og boliger.

Bildet er fra en mulighetsstudie Fritzøe Eiendom tidligere har gjennomført.
Bildet er fra en mulighetsstudie Fritzøe Eiendom tidligere har gjennomført.

Området har en svært sentral og strategisk viktig plassering med nærhet til både bysentrum og E18. Utvikling av bydelen på Bergeløkka vil bidra med flere boliger og arbeidsplasser i sentrum. 

Med Bergeløkka kan Larvik tilrettelegge for flere kompetansearbeidsplasser og regionale arbeidsplasser som forsterker Larvik som et regionalt midtpunkt, i tillegg til å tilby attraktive boliger tett på sentrum, Farrisvannet og Bøkeskogen. 

Vedtatt i kommunestyret

Larvik kommune har samarbeidet med grunneier Fritzøe Eiendom om å lage en overordna plan - en prinsipplan - for bydelsutviklinga på Bergeløkka. Denne ble vedtatt i kommunestyret 14. juni 2023.

Prinsipplanen er en veiledende plan som inneholder et overordna fysisk plangrep for den framtidige bydelen. Planen gir rammer for gate- og byromsstrukturen på Bergeløkka i tillegg til rammer for arealbruken. Dessuten fungerer prinsipplanen som planprogram for etterfølgende reguleringsplaner gjennom at den sier noe om hva som allerede er utredet, og hva som bør utredes i videre planlegging.

Prinsipplanen skal derfor bidra til mer forutsigbare planprosesser for den videre utviklinga på Bergeløkka. I tillegg til prinsipplanen har Fritzøe Eiendom laget en bærekraftsstrategi - en verktøykasse som viser ulike eksempler på hvordan byutviklinga på Bergeløkka kan bidra til å oppfylle kommunens vedtatte bærekraftsmål.

Hvis du vil lese mer om prinsipplanen og bærekraftsstrategien kan du finne disse dokumentene under.

Til toppen