Mindre endringer i kommuneplaner

Innhold

Kommunen foreslår mindre endringer av kommuneplanens arealdel (2021-2033), kommunedelplan for Larvik by (2021-2033), og kommunedelplan for Stavern by (2021-2033).

De overnevnte planene ble vedtatt 15. juni 2022. Etter at planene har virket en stund, har det nå oppstått behov for å gjøre visse endringer.

Det er derfor sendt varsel til berørte myndigheter og til grunneiere som er direkte berørt om at kommunen vurderer å vedta noen mindre endringer i planene; jf. plan- og bygningsloven § 11-17.

Foreslåtte endringer

Endringene foreslås først og fremst for å presisere og oppklare uklarheter, men det foreslås også noen få endringer som er ment å gi et økt handlingsrom. Endringene som foreslås antas å være lite kontroversielle, og antas ikke å være i strid med nasjonale eller regionale hensyn. Hvert endringsforslag skal kunne vedtas eller forkastes uavhengig av hverandre.

Endringene som foreslås er beskrevet særskilt for bestemmelser (vedlegg 1) og plankart (vedlegg 2).

Til toppen