Kommunedelplan Larvik by 2021-2033

Informasjon om kommunedelplan for Larvik by.

Kommunedelplan for Larvik by 2021-2033 ble egengodkjent av kommunestyret den 06.10.2021 jf. KST sak 138/21.

Plankartet er rettskraftig fra 06.10.2021, med unntak av område # 3a Indre havn, der Bane NOR har innsigelse til vedtatt arealformål. Innsigelser må løses gjennom mekling hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Statsforvalteren arbeider med å få til mekling med kommunen og Bane NOR før jul, der målet er å komme fram til en løsning som gjør at innsigelsen kan trekkes. I etterkant av meklingen må resultatet stadfestes av kommunestyret, før området med nytt arealformål da blir rettskraftig.

Når det gjelder bestemmelsene er tekst i svart skrift rettskraftig fra 06.10.2021, mens bestemmelsene i rød skrift må på høring og vedtas i etterkant av dette. For bestemmelsene i rød skrift gjelder bestemmelsene fra 2015-2027 planen. Det er laget linker til de gamle gjeldende bestemmelsene i de nye bestemmelsene, slik at alle bestemmelser er lette å finne.

Administrasjonen arbeider nå med å utarbeide notater om de paragrafene/bestemmelsene som må på høring, slik at konsekvensene av disse bestemmelsene blir synliggjort før endelig vedtak. Bestemmelsene blir lagt ut på høring i januar 2022 og vil bli vedtatt før sommeren 2022. Målet er at de skal bli vedtatt så raskt som mulig i 2022.

Plandokumenter og utredninger

Temakart

Kontakt

Til toppen