Kommunedelplan Stavern by 2021-2033

Informasjon om kommunedelplan for Stavern by.

Kommunedelplan for Stavern by 2021-2033 ble egengodkjent av kommunestyret den 06.10.2021 jf. KST sak 137/21.

Det foreligger ingen innsigelser til planen, så plankartet er rettsgyldig fra 06.10.2021.

Når det gjelder bestemmelsene er bestemmelsene i svart skrift rettsgyldig fra 06.10.2021, mens bestemmelsene i rød skrift må på høring og vedtas i etterkant av dette. For bestemmelsene i rød skrift gjelder bestemmelsene fra 2015-2027 planen.

Det er laget linker til de gamle gjeldende bestemmelsene i de nye bestemmelsene, slik at alle bestemmelser er lette å finne.

Administrasjonen arbeider nå med å utarbeide notater om de paragrafene/bestemmelsene som må på høring, slik at konsekvensene av disse bestemmelsene blir synliggjort før endelig vedtak. Bestemmelsene blir lagt ut på høring i januar 2022 og vil bli vedtatt før sommeren 2022. Målet er at de skal bli vedtatt så raskt som mulig i 2022.

Plandokumenter og utredninger

Temakart

Tidligere kommunedelplaner

Kontakt

Til toppen