Siste nytt 46/2023

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Dette skal Bypakke Larvik jobbe med

Handlingsplanen for Bypakke Larvik er vedtatt av kommunestyret. Men hva betyr det egentlig? 

Bypakke Larvik 770X433

Uslipt: konsert med O & C

Fredag 24. november klokka 17.00 inviterer vi til konsert med O&C i Sliperiet. 

 Konserten begynner på Paris-scenen i Café Sliperiet kl. 18.00. Det er gratis inngang! 

O&C Logo

Yoga for deg som vil gjøre et comeback

Back in the ring er et gratis lavterskel yogatilbud for deg som har hatt rusproblematikk, sittet inne og som ønsker å gjøre et comeback i livet.

Tirsdager og onsdager tilbyr virksomhet rus og psykisk helsehjelp og Broen yoga med Back in the ring. Tilbudet er gratis.

Menn På Yoga Foto Istock

Larviks raskeste mann noensinne: – Veldig mange blir overrasket

I forbindelse med Kulturnatta 11. november publiserte vi intervjuer med de seks vinnerne av Larvik kommunes hederspriser for 2023. Her er vinneren av idrettsprisen, aktiv utøver - Andreas Ofstad Kulseng

Andreas Kulseng 3

Grunnskoleelever løste avansert «mordgåte» på Thor Heyerdahl

I et klasserom på Thor Heyerdahl sitter en gjeng ungdomsskoleelever i dyp konsentrasjon. Noen av dem har gode karakterer, andre ikke. Enkelte står i fare for å droppe ut av skolen. Men alle har de noen unike evner og egenskaper innen realfag.

Thor Heyerdahl Prosjekt 3 (1)

Omvalg for fylkestinget i Østfold

På grunn av ugyldig valggjennomføring i Moss kommune vil det bli gjort omvalg for fylkestinget i Østfold. Ved omvalget skal velgerne kunne forhåndsstemme i alle landets kommuner. 

Valg, 770x433.png

Bare Norges største talenter får plass. Ella (20) fra Larvik var ett av dem

I forbindelse med Kulturnatta 11. november publiserte vi intervjuer med de seks vinnerne av Larvik kommunes hederspriser for 2023. Her er vinneren av kulturprisen, ung utøver - Ella Eidstad Pedersen.

Ella Eidstad Pedersen 5

Godkjent endring av reguleringsplan

Planutvalget godkjente i møte 14. november 2023 mindre endring av reguleringsplaner i henhold til plan og bygningsloven § 12- 14

 • ArkivsakID: 23/30290 - Endring av reguleringsplan for Sandvold, etter forenklet prosess
  (PlanID: 200929).
 • ArkivsakID 23/33645 - Endring av reguleringsplan for Faret-Nordby etter forenklet prosess
  (PlanID 201206).

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. Plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no
Grunneiers rett til å kreve innløsning etter Plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. Forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om evt. klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

 • Reguleringsplan for Mellomåsen yttefelt på Eidsten, del av gbnr. 4103/11(ArkivsakID 23/362)

Planutvalget behandlet forslagene i møte 14. november 2023. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen. 
https://www.arealplaner.no/larvik3805/arealplaner/988

Innsending av merknader
Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik.
Frist for innsendelse av merknader er 13. januar 2024

Politisk møteplan uke 47

Eldrerådet
Tirsdag 21. november fra kl. 13.00 til 15.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Innvandrerråd
Tirsdag 21. november fra kl. 18.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Tirsdag 21. november fra kl. 17.30 til 19.30 i Romberggata 4, møterom Larvik

Ungdomsråd
Tirsdag 21. november fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Utvalg for klagesaker
Tirsdag 21. november fra kl. 12.00 til 16.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

 

Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift
Onsdag 22. november fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggata 4, møterom Brunlanes

Hovedutvalg for helse, omsorg og mestring
Onsdag 22. november fra kl. 17.00 til 20.00 i Romberggate 4, møterom Tjølling

Hovedutvalg for miljø, kultur og næring
Onsdag 22. november fra kl. 17.00 til 21.00 i Romberggata 4, møterom Larvik

Hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering
Onsdag 22. november fra kl. 17.00 til 21.00 i Feyers gate 7, møterom Sentrum

Ledige stillinger

 • Sykepleier/vernepleiere
 • Mijøarbeidere
 • Lærer
 • Intitusjonslege

Publisert 16. november 2023.

Til toppen