Broen - ettervern rus

Innhold

Broen er et ettervernstilbud i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv.

Målgruppe

 • Du som er i behandling for rusmiddelavhengighet
 • Du som har fullført behandling for rusmiddelavhengighet
 • For personer i overgangen fra behandling og inn i ordinært samfunnsliv. Personer mellom 18-30 år prioriteres.

Tjenestens innhold

 • Råd og veiledning av planlegging av tiden etter behandling
 • En arena hvor du kan prøve ut og videreutvikle effekter du har oppnådd i behandling
 • Et trygt rusfritt felleskap
 • Erfaringsutveksling
 • Samtaler
 • Individuell oppfølging
 • Akupunktur
 • Formidling av kontakt til selvhjelpsgrupper, og tett samarbeid med brukerorganisasjonen A-larm

Vi tilbyr

 • Vi møter deg med respekt og tillit 
 • Deltagelse er frivillig
 • Vi møter deg der du er nå og har fokus på veien videre
 • I tillegg til fritid og nettverk er vi opptatt av arbeid og kvalifisering
 • Tilgjengelighet, har åpent drop-in tilbud tre dager og en kveld i uka
 • Brukermedvirkning

Våre forventninger

 • Vi forventer ærlighet og respekt for hverandres rusfrihet
 • Du deltar i utarbeidelsen av mål og tiltak
 • Du bærer selv ansvaret for din prosess

Slik søker du

Du og/evt din behandler/kontaktperson kan ta kontakt med Broen på telefon 40642210 for å avtale en målgruppeavklaringssamtale.
Du kan sende SMS hvis du ikke ønsker å ringe, så tar vi kontakt.

Betaling

Tjenesten er gratis.

Saksbehandling

Det gjøres ikke vedtak om denne tjenesten, og den enkelte kan selv ta kontakt, gjerne sammen med behandlingssted eller andre kontaktpersoner. Tilbudet er tilgjengelig etter avtale i etterkant av en målgruppeavklaringssamtale.

Broen informerer om andre relevante tilbud dersom det er behov for det.

Klage

Du kan kontakte Pasient- og brukerombudet i Vestfold på telefon 33347790 vedrørende saker hjemlet i helse og omsorgstjenesteloven.

Kontakt

 • Besøksadresse: Greveveien 42
 • Postadresse: Larvik kommune, PB 2020, 3255 Larvik - merket "Broen"
 • Telefon 40642210
 • E-post broen@larvik.kommune.no
Til toppen