Når må du søke om bevilling?

Innhold

Oversikt over når du må søke om de ulike typene av bevilling.

Serveringsbevilling

Hvis du skal starte et sted hvor det skal serveres mat eller drikke må du søke serveringsbevilling.

 • Saksbehandlingstid: 6-8 uker
 • Gebyr: 0 kroner

Alminnelig skjenkebevilling

Hvis du skal starte et serveringssted hvor det skal serveres alkoholholdig drikke må du søke om alminnelig skjenkebevilling i tillegg til serveringsbevilling.

 • Saksbehandlingstid: 12 uker
 • Omsetningsgebyr (minstegebyr reguleres årlig)

Salgsbevilling

Hvis du skal starte dagligvareforretning med salg av alkohol, må du søke en salgsbevilling.

 • Saksbehandlingstid: 12 uker
 • Omsetningsgebyr (minstegebyr reguleres årlig)

Utvidet skjenkebevilling for én enkelt anledning

Hvis du har en alminnelig skjenkebevilling, og skal ha et arrangement som går ut over vilkårene i den alminnelige skjenkebevillingen, må du søke om utvidelse av skjenkebevillingen for én enkelt anledning. Utvidelsen kan gjelde utvidet areal innendørs eller utendørs, drikke med høyere alkoholprosent og/eller utvidet åpnings- og skjenketid.

 • Saksbehandlingstid: 2 uker
 • Gebyr: 0 kroner

Skjenkebevilling for en enkelt anledning (åpent arrangement)

Hvis du skal ha et arrangement som er åpent for allmenheten, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs, må du søke om skjenkebevilling for én enkelt anledning. Dette gjelder for eksempel konserter, festivaler, teater og show, med varighet på 1-3 dager.

 • Saksbehandlingstid: 4 uker
 • Omsetningsgebyr (minstegebyr er pt. 1079 kroner)

Ambulerende skjenkebevilling (lukket arrangement)

Hvis du skal ha et lukket arrangement på et sted som ikke har skjenkebevilling, og du enten skal ta betalt for alkohol, eller du leier lokaler hvor utleier også er involvert i andre deler av selskapet, må du søke om ambulerende skjenkebevilling. Ambulerende skjenkebevilling er aktuelt for bryllup, jubileum og lignende arrangementer.

 • Saksbehandlingstid: ca. 2 uker
 • Saksbehandlingsgebyr: 360 kroner

Overdragelse

Hvis du skal overta et serverings- salgs eller skjenkested må du snarest melde ifra til kommunen om dette. Du må søke om egen bevilling innen 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse for å kunne drive videre på tidligere eiers bevilling, mens du venter på at din søknad blir behandlet.

 • Saksbehandlingstid: 12 uker

I disse tilfellene trenger du ikke å søke om bevilling

Du trenger ikke søke hvis arrangementslokalet allerede har alminnelig skjenkebevilling. Da må bevillingshaver være ansvarlig for skjenkingen, og det er ikke tillatt med medbrakt alkohol. 

Det kan serveres alkohol uten bevilling i et leid lokale, når en privatperson arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, og alkoholserveringen foregår uten betaling. Merk at utleier da ikke kan stå for andre deler av arrangementet enn selve utleien eller utlånet av lokalet. Merk også at dette kun gjelder alkoholservering innendørs, og at alkoholservering på utendørsarealer i tilknytning til serveringslokalet kan være bevillingspliktig. 

Alkoholservering som det ikke tas betalt for, kan foregå uten bevilling, når den som driver eller er ansatt i en virksomhet benytter virksomhetens lokaler til eget bruk til sluttet selskap. Varene må være privat innkjøpt, og bevillingshaver må kunne godtgjøre dette. 

Til toppen