Omsetnings- og bevillingsgebyr

Innhold

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges eller skjenkes.

Ordinær fast bevilling

Minstegebyr for skjenkebevilling utgjør p.t 5500 kroner og minstegebyret for salgsbevilling utgjør p.t. 1760 kroner.

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Innsending av omsetningsoppgave

Omsetningsoppgaven skal sendes inn elektronisk og alle bevillingshavere for tilsendt informasjon om dette og når omsetningsoppgaven skal leveres.

Vedlegg

Før du fyller ut skjema må du ha klar filer med omsetningsoppgave fra grossist(er). Disse MÅ lastes om som vedlegg i skjemaet.

Frist for innsending

Frist blir oppdatert, skjemaet er utilgjengelig inntil videre.

Send inn omsetningsoppgave (Frist 15. mars)

Manglende oppgave eller ubetalt gebyr

Dersom det ikke leveres omsetningsoppgave innen fastsatt frist vil bevillingshaver bli tildelt to prikker. Hvis det ikke betales bevillingsgebyr innen fastsatt frist får bevillingshaver ytterligere to prikker.

Hvem skal betale

Ny virksomhet

Dersom stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.

Opphør eller salg av virksomhet

Bevillingsgebyret løpet helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling blir det foretatt en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Skjenkebevilling for én enkelt anledning

Behandling av søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning belastes med 1079 kroner. I etterkant av arrangementet skal det sendes omsetningsoppgave til kommunen for endelig beregning av omsetningsgebyr. Omsetningsoppgaven skal sendes senest 14 dager etter arrangementet.

Ambulerende skjenkebevilling 

Behandling av ambulerende skjenkebevilling til lukket arrangement belastes med 380 kroner. I etterkant av arrangementet skal det sendes omsetningsoppgave til kommunen for endelig beregning av omsetningsgebyr. Omsetningsoppgaven skal sendes senest 14 dager etter arrangementet.

Til toppen