Omsetnings- og bevillingsgebyr

Innhold

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr til kommunen. Størrelsen på gebyret avhenger av hvor mye alkohol som selges eller skjenkes.

Ordinær fast bevilling

Helse- og omsorgsdepartementet vedtok 3. november 2023 endringer i gebyrsatsene i alkoholforskriften § 6-2.

Når satsene trer i kraft 1. januar 2024 betales gebyr etter følgende satser:

Salg

  • 0,24 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 0,69 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Minstegebyret for salgsbevilling er 1960 kroner.

Skjenking

  • 0,57 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • 1,49 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • 4,92 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3

Minstegebyr for skjenkebevilling er 6100 kroner. 

Bevillingshavere som har flere bevillinger må sende inn én omsetningsoppgave for hvert enkelt salgs- og skjenkested.

Innsending av omsetningsoppgave

Omsetningsoppgaven skal sendes inn elektronisk og alle bevillingshavere for tilsendt informasjon om dette og når omsetningsoppgaven skal leveres.

Bekreftelse

Fra 1.januar 2024 er det endringer i hvem som kan bekrefte foregående års omsetning:  

  • Revisor skal bekrefte omsetningstallene for virksomheter som er revisjonspliktige.
  • For virksomheter som ikke er revisjonspliktige kan omsetningstallene nå bekreftes av statsautorisert regnskapsfører.

Vedlegg

Før du fyller ut skjema må du ha klar filer med omsetningsoppgave fra grossist(er).
Disse MÅ lastes opp som vedlegg i skjemaet.

Dersom det er ny daglig leder, styrer eller stedfortreder kan kunnskaps- og/eller etablererprøve også lastes opp . 

Frist for innsending

15. mars.

Send inn omsetningsoppgave

Manglende oppgave eller ubetalt gebyr

Dersom det ikke leveres omsetningsoppgave innen fastsatt frist vil bevillingshaver bli tildelt to prikker. Hvis det ikke betales bevillingsgebyr innen fastsatt frist får bevillingshaver ytterligere to prikker.

Hvem skal betale?

Ny virksomhet

Dersom stedet har ny bevilling med drift fra dette året, skal du kun oppgi forventet omsetning.

Opphør eller salg av virksomhet

Bevillingsgebyret løper helt til bevillingshaver har sagt opp bevillingen. Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare. Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevilling blir det foretatt en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Skjenkebevilling for én enkelt anledning

Behandling av søknad om skjenkebevilling for én enkelt anledning belastes med 1079 kroner. I etterkant av arrangementet skal det sendes omsetningsoppgave til kommunen for endelig beregning av omsetningsgebyr. Omsetningsoppgaven skal sendes senest 14 dager etter arrangementet.

Send omsetningsopgave for enkeltanledning

Ambulerende skjenkebevilling 

Ved søknad om ambulerende skjenkebevilling til lukket arrangement betales det et gebyr på 440 kroner per gang, jf. Alkolholforskriften §6-2

Til toppen