Slik lages planen

Arbeidet med kommunedelplan for naturmangfold vil foregå i perioden 2022 til 2024. Planen skal til endelig behandling i kommunestyret desember 2024.

Til toppen