Ga viktige innspill til naturplan

Innhold

Rundt 50 deltakere deltok på vårt andre medvirkningsverksted for kommunedelplanen for naturmangfold. Nå er oppsummeringen klar. 

Planen skal gi oversikt over hva kommunen ser på som viktig naturmangfold og som er verdt å ta vare på

– På første medvirkningsverksted i november 2023 hadde vi fokus på å samle inn kunnskap om hvor vi har høy verdi i naturmangfoldet i kommunen vår. Denne gangen var hensikten å høre hva som er viktig for innbyggere for en levende og opplevelsesrik natur, hvordan vi gjerne vil ha det i Larvik og hva vi kan gjøre for å komme oss dit, forteller prosjektleder Hanne Holmen.

I april arrangerte vi det andre medvirkningsverkstedet. Nok en gang fikk vi spennende innlegg, nyttige arbeidsøkter og mange gode innspill. 

Varaordfører Gina Merethe Johnsen åpnet kvelden. Hun var tydelig på hvor viktig det er å bidra til slike medvirkningsverksted fordi denne typen kunnskap fra innbyggerne våre er viktig for å få en best mulig kommunedelplan for naturmangfold i  Larvik kommune. 

Medvirkningsverksted 17. April 2024 (3)
Biolog Simon Hasselø Kline var imponert over Larvik og Larvik kommune.

– Alt henger sammen med alt

Biolog Simon Hasselø Kline holdt inspirasjonsforedrag om Det fantastiske havet - en fortelling om en natur i endring, fra land til vann. 

Deltakerne fikk høre om sammenhengen mellom det som skjer på land og i vann, hvordan vi ser oss blinde på de endringene som skjer i naturen (endringsblindhet) og hvilke spennende mikroorganismer vi kan finne langs kysten vår. 

– Hovedbudskapet var å gi et nytt perspektiv til naturmangfold i en tidsalder definert av natur- og klimakrisen. Endringene skjer såpass raskt at vi behøver en helt ny måte å forholde oss til naturen på og mitt spørsmål er derfor: kan vi løse disse store problemene innenfor våre samfunnsrammer, når det er nettopp de rammene som er årsaken til at vi er der vi er i dag? oppsummerte Hasselø Kline.

Han var imponert over hvor mange som kom på verkstedet og avsluttet innlegget med å heie på de oppmøtte.

– Dere gjør noe viktig og bra!

Heidi Elise Kvale ledet arbeidsøktene på medvirkningsverkstedet for kommunedelplan for naturmangfold.
Heidi Elise Kvale ledet arbeidsøktene.

Slik vil vi ha det i Larvik

Arbeidsøktene ble ledet av Heidi Elise Heitun Kvale fra Larvik kommune. Deltakerne fikk drøfte i grupper hvordan de ønsker å ha det i Larvik med tanke på naturmangfold, og deretter prioritere visjoner på de ulike gruppene. 

Gjennomgående for de seks visjonene som ble prioritert var at de ønsker at naturen skal ha en stemme i alle avgjørelser, god opplæring og kunnskapsformidling og at vi må ta vare på det vi har. 

Innspill på visjoner fra gruppene:

  • Ingen myr skal bygges ved i Larvik, men flere rehabiliteres
  • Likt mangfold som i dag. Balansere menneskers interesser med naturens interesser
  • Stanse naturtapet slik at vi fremdeles kan bruke naturen slik vi og våre forfedre har gjort - Livet er tilbake i Oslofjorden.
  • Følge FNs bærekraftsmål om å verne 30 prosent av naturen. 
  • Naturen har alltid en stemme i alle beslutninger. Strekke seg lengre enn lovkrav – Kunnskapsbaserte valg og helhestanke
  • Sats på de unge. Naturvern inn i skolen – skolen ut i naturen!

I tillegg til visjoner fikk gruppene diskutere hva vi må gjøre for å nå visjonene. Deretter skulle hver gruppe prioritere tre tiltak hver som de mente var spesielt viktige. 

– Det er alltid moro å lede en prosess som dette når engasjementet er så stort, forteller Heitun Kvale. Deltakerne er så ivrige at de omtrent ikke benytter seg av pausene en gang. Det er gøy og det viser viktigheten av å gjennomføre slike kvelder som dette! 

Laget hjertekart 

– På medvirkningsverkstedet i  fjor fikk deltakerne mulighet til å markere i kart hvor de mente det er viktig natur, arter og naturtyper i kommunen. Denne gangen ba vi dem om å legge igjen hjertet sitt i det vi valgte å kalle hjertekart, forteller Holmen. 

Hensikten med kartene var å se hvilke områder som er personlig viktig for folk i Larvik av ulike årsaker. Det kunne for eksempel være turområder for barnehage, hyggelig teltplass eller nærskogen bak huset. Og kartene skapte stort engasjement, du ser dem i sin helhet i oppsummeringen. 

– Demokratiet på sitt beste

Tilbakemeldingene fra deltakerne lot ikke vente på seg, en av deltakerne meldte tilbake at dette var demokratiet på sitt beste. 

– Det er tydelig at det er et sterkt engasjement rundt naturmangfold i kommunen, og vi setter stor pris på at så mange velger å bruke tiden sin på å gi oss innspill til både mål og tiltak! sier en fornøyd Holmen. Vi har fått veldig mye å jobbe med videre når vi skal i gang med å utarbeide overordnede mål, bestemmelser og tiltak for kommunedelplanen! 

Medvirkningsverksted 17. April 2024
Deltakerne fikk legge igjen hjertet sitt i det vi valgte å kalle hjertekart.
Til toppen