Vil høre fra innbyggere

Innhold

Har du kunnskap om natur i Larvik? Når kommunen skal utarbeide den nye kommunedelplanen for naturmangfold inviterer vi til medvirkningsverksted i Sliperiet torsdag 23. november.

Magnus Riksfjord Og Lasse Krogstad I Larvik Kommune
Magnus Riksfjord og Lasse Krogstad håper mange vil være med på medvirkningsverksted for den nye kommunedelplanen for naturmangfold. Foto: Oleg Nemchenko

– En plan for naturmangfoldet skal gi oss en oversikt over hva kommunen og ser på som viktig naturmangfold og som er verdt å ta vare på,  forteller Lasse Krogstad, viltforvalter i kommunen. 

Hvorfor en kommunedelplan? 

En kommunedelplan er en plan som følger plan- og bygningsloven, noe som vil si at den vedtatte planen vil være juridisk bindende. Denne kommunedelplanen skal fungere som et verktøy for bedre å kunne ivareta det biologiske mangfoldet i kommunale planer og enkeltsaker. 

– Den skal være en sammenstilling av eksisterende natur- og arts kartlegginger, og et handlingsprogram som fastsetter hvilke nye kartlegginger som bør gjennomføres. forteller Magnus Riksfjord fra Innbyggerkontakt og byggesak.

Kvelden starter klokken 18.00 i Pressverksalen i Sliperiet, og avsluttes kl 20.45. 

– I tillegg vil planen gi føringer for hvilke naturområder som er så viktige at de ikke skal utbygges. Planen vil gi et kunnskapsløft om naturen og artsmangfoldet Larvik kommune har.

Magnus Riksfjord I Larvik Kommune
Magnus Riksfjord. Foto: Oleg Nemchenko

Har du ikke mulighet til å delta den 23. november? Fortvil ikke, det er mulig å komme med innspill gjennom hele prosessen.

Påmeldingsfrist 16. november

Påmeldingsfristen var torsdag 16. november. Det er gratis og åpent for alle som ønsker å delta. 

–  Vi ønsker å høre fra innbyggere og organisasjoner i kommunen vår. Derfor inviterer vi til en kveld på Sliperiet hvor vi ønsker å høre hva som finnes av kunnskap og meninger i Larvik. Det vil bli en kveld med spennende innlegg og nyttige arbeidsøkter, og selvfølgelig noe godt å bite i til kaffen, lover Krogstad og Riksfjord.

Lasse Krogstad I Larvik Kommune
Lasse Krogstad. Foto: Oleg Nemchenko

Program

  • Velkommen ved folkevalgt
  • Helhet ved Tonje Vaage og Hanna Fossen-Thaugland, Statsforvalteren 
  • Naturglede- og naturkrise ved Torgeir Skancke
  • Kort diskusjon på bord
  • Pause med enkel servering
  • Innspill på ulike temaer tilknyttet naturmangfold
  • Avrunding 
Lågen med skog og natur rundt
Kommunedelplanen skal være et verktøy for å ivareta og sikre det biologiske mangfoldet i Larvik kommune.
Til toppen