Medvirkning

Innhold

Det har blitt gjennomført flere medvirkningsverksted i forbindelse med planarbeidet. I tillegg har det frem til 24. april vært mulig å sende inn innspill digitalt.

Alle får mulighet til å gi høringsuttalelse til kommunedelplanen når den legges ut på høring høsten 2024. 

Medvirkningsverksted 17. april

Onsdag 17. april kl. 18.00 til 21.00 ble andre runde av medvirkningsverksted for kommunedelplan for naturmangfold i Larvik kommune arrangert. Også denne gangen på Sliperiet. 

Første medvirkningsverksted hadde fokus på å samle inn kunnskap om hvor vi har høy verdi i naturmangfoldet i kommunen vår. Denne gangen var hensikten å  høre hva som er viktig for deltakerne, hvordan ønsker vi å ha det i Larvik og hvordan skal vi komme oss dit. Nok en gang fikk vi spennende innlegg, nyttige arbeidsøkter og mange gode innspill.

Program:

 • Velkommen v/vara-ordfører Gina Merethe Johnsen
 • Det fantastiske havet - en fortelling om en natur i endring, fra land til vann  v/biolog Simon Hasselø Kline
 • Slik vil vi ha det i Larvik (hva verdsetter vi om naturen i Larvik?)
 • Slik gjør vi det i Larvik (tiltak for å få det slik vi vil ha det)
 • Oppsummering og vel hjem! 
Kommunedelplan For Naturmangfold Medvirk 17.

Medvirkningsverksted 23. november

Første medvirkningsverksted ble gjennomført i Sliperiet 23. november. Hensikten med kvelden var å samle inn kunnskap om hvilket naturmangfold vi har i Larvik kommune. 

I løpet av kvelden var det fokus på å samle inn innspill på følgende temaer:

 1. Vilt og fugl
 2. Naturtyper/økosystemer (myr, våtmark, gammel skog, fremmedarter etc.)
 3. Vassdrag, marine ressurser (fisk, bløtbunnsområder, ålegrassenger, fremmedarter etc.)
 4. Natur med behov for restaurering (både land og vann, endringer grunnet utbygging eller klima, f.eks. myrområder/våtmark)
 5. Annet 

Program for kvelden: 

 • Velkommen v/ Thomas Løvald
 • Kommunedelplan for naturmangfold – hvorfor og hvordan v/ statsforvalter v/Tonje Vaage og Hanna Fossen-Thaugland
 • Naturglede – og naturkrise v/ Torgeir Skancke
 • Kort diskusjon på bord
 • Pause m/enkel servering
 • Innspill på ulike temaer tilknyttet naturmangfold
 • Avrunding og vel hjem
Medvirkningsseminar 23 November Kommunedelplan For Natur
Medvirkningsseminar 23 November Kommunedelplan For Natur 2

Medvirkningstrappa

Det er mange forskjellige typer medvirkning. Gjennom denne planprosessen vil vi etterstrebe å bruke medvirkningstrappa som metode.

Under vises medvirkningstrappa. Informasjon er laveste trinn for medvirkning. Det kan diskuteres om det i det hele tatt er medvirkning, da det i grunnen kun er informasjonsutveksling. Jo høyere oppe i trappa man kommer desto mer reell medvirkning er det. Når man skal bestemme hva slags type medvirkning en planprosess skal ha er det viktig å finne ut hva formålet med medvirkningen er. Dette er kjernen i forslaget beskrevet over.

 

Medvirkningstrapp Illustrasjon Distriktssenteret
Til toppen