Bakgrunnsmateriell

Innhold

Her kan du se bakgrunnsmateriell fra barnetråkk, ungdata, folkehelseoversikt, SSB og elevundersøkelser.

Barnetråkk

Barnetråkk er et digitalt verktøy og undervisningsopplegg som lar barn fortelle planleggere, kommunen og lokalpolitikere hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

Kart over barnetråkk gjennomført i Larvik kommune. 

Barnetråkk gjennomført i 2012

Ungdata

Hvordan er det å vokse opp i ulike steder i Norge? Bruk kartet til å finne og sammenlikne tall fra kommuner og fylker. Se resultater for ulike tema som rus, venner, framtid og mange flere.

Hent ut data for Larvik fra ungdata.no

Folkehelseoversikt

Et godt oppvekstmiljø er viktig for barn og unges utvikling. Oppvekstprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer, og kan benyttes i planarbeidet for barn og unge og deres oppvekstmiljø.

SSB

Elevundersøkelser

Til toppen