”Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunene skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private."

Til toppen