Du må søke

Innhold

Har du et mindre byggeprosjekt kan du ofte både søke og bygge selv. For større byggeprosjekter kreves det at du bruker fagpersoner til hele søknads- og byggeprosessen.

Søknad uten ansvarsrett

Mindre byggeprosjekter der du kan søke og bygge selv kalles søknad om tiltak uten ansvarsrett. Dette omfatter:

  • Tilbygg, som ikke er egen boenhet, og hvor verken bruksareal eller bebygd areal (fotavtrykket) er over 50 m².
  • Frittstående bygning som ikke skal brukes til beboelse og hvor bruksareal eller bebygd areal ikke er over 70 m².
  • Bruksendring innenfor en bruksenhet, eks. fra bod til soverom.
  • Midlertidig bygning, konstruksjon, anlegg som ikke skal plasseres på eiendommen for lengre tidsrom enn 2 år.

Det er enklest å fylle ut søknad og nabovarsel digitalt, men du kan benytte skjema om du vil. Husk at du får 500 kroner i rabatt for bruk av digital søknad.

Søknad med ansvarsrett

I noen tilfeller godtar byggereglene at du selv kan søke om tillatelse, og få godkjenning for å utføre tiltaket (selvbygger).

  • Du må ha tilstrekkelige kvalifikasjoner. Det vil si at du må sannsynliggjøre at du kan utføre arbeidet du har søkt om.
  • Det må dreie seg om en bolig eller fritidsbygning.
  • Bygget må være til eget bruk.
  • Du må sannsynliggjøre at arbeidet vil bli tilfredsstillende utført.

Vi har dessverre ingen digital løsning klar ennå, men du kan nabovarsle digitalt, og deretter sende inn søknad på skjema.

Søknaden sendes som e-post til postmottak@larvik.kommune.no eller per post til Larvik kommune, Postboks 2020, 3255 Larvik.

Veileder til byggesøknad

Denne videoen gir en god oversikt over hva du må tenke på før du går i gang med søknadsprosessen til ditt prosjekt.

Url format not supported.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en egen veiledningsside for selvbyggere.

Søke med hjelp av fagfolk

For større arbeider må søknaden sendes inn av et firma med ansvarsrett. Ta kontakt med foretak som jobber med byggesøknader, eksempelvis arkitekter, konsulenter eller byggmestere. Husk at også garasjeleverandører og byggevarefirma i mange tilfeller bistår med søknad om tiltak.

Forhåndskonferanse

En forhåndskonferanse er et avtalt møte mellom deg og en byggesaksbehandler før en søknad sendes til kommunen. Møtet gjelder for tiltak etter plan- og bygningsloven, og gjerne større byggeprosjekter hvor det er mye som må avklares.

Dispensasjon

Er det du ønsker å bygge i strid med bestemmelser for din eiendom? Det er mulig å søke om dispensasjon. Det vil si at du søker om å få et unntak fra bestemmelsene som gjelder for din eiendom. Det kan eksempelvis være bestemmelser om utforming, hvor mye du har lov å bygge, byggeforbud, tekniske løsninger og lignende.

Nabovarsel

Ved oppføring av søknadspliktig tiltak skal man i de aller fleste tilfeller sende nabovarsel til naboer og gjenboere, med mindre de skriftlig har varslet at de ikke har noe å bemerke til søknaden.

Saksbehandling

Behandling av søknad til kommunen tar tid, og koster penger. Du finner mer informasjon om våre prosesser her.

Ferdigstillelse

Alle søknadspliktige tiltak skal avsluttes med ferdigattest, som er et bevis for at byggverket er oppført i tråd med gitt tillatelse. En søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse må sendes inn og godkjennes før du kan ta i bruk tiltaket.

Til toppen