Du trenger ikke søke

Innhold

Gratulerer! Du har gjennomført veiviseren og fått råd om at du ikke trenger å søke. Husk at når du bygger uten å søke har du ansvaret for å bygge i tråd med gjeldende lover og regler.

Hva gjelder for din eiendom

Det kan være regler som veiviseren ikke har sjekket. Ny eller endret avkjørsel, byggeforbud i strandsonen, reguleringsplaner eller kommuneplan kan begrense plasseringen eller størrelsen på ditt prosjekt. 

Du kan benytte vår kartløsning for å undersøke om det finnes slike begrensninger:

  • Tegnet byggegrenser som definerer avstand til offentlig vei eller eiendomsgrenser
  • Angitt utnyttelsesgrad som definerer hvor stor del av tomten du kan bygge på
  • Skraverte områder med f.eks frisikt i kryss, kulturminner eller rasfare
  • Piler som angir godkjent plassering av avkjørsel

Snakk med naboene dine

Hvis du slipper å søke og dermed nabovarsle, er et godt råd likevel at du informerer naboene dine om hva du skal bygge, og forklarer hvorfor du ikke trenger å nabovarsle.

Skal du bygge flere tiltak samtidig?

Har du lyst til å bygge flere unntatte tiltak samtidig? Da kan det du vil gjøre bli så omfattende at du likevel må søke. 

Ta kontakt med servicetorget om du er i tvil. 

Hva gjør du når du er ferdig å bygge?

Du må huske å melde fra til kommunen når bygget er ferdig, slik at det blir lagt til i kommunes kart og register.

Til toppen