Siste nytt 23/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Konsekvenser av kutt for park og friområder

Som en konsekvens av de vedtatte kuttene for park og friområder, vil det i utgangspunktet ikke bli ansatt sommerhjelper og sesongarbeidere på avdelingen i 2024. Antall faste ansatte vil i løpet av året reduseres fra åtte til seks.

Park Og Friområder Sommervikarer (2)3

Forlenget frist for uttalelser i plan- og dispensasjonssaker

Grunnet ferieavvikling må det beregnes minst tre ukers ekstra saksbehandlingstid på saker som sendes fylkeskommunen og Statsforvalteren fra uke 23 og fram til uke 32.

Mann Som Bygger Bod (Varen Nærmer Seg)

«Thor Heyerdahl International Day» i Larvik onsdag 5. juni

I år er det 110 år siden Thor Heyerdahl ble født i Larvik. Thor Heyerdahl Instituttet skal i år markere jubileet med «Thor Heyerdahl International Day» i Larvik 5. juni.

Web2 Thor Heyerdahl Thirsty Planet

Slik leverer du landbruksplast – helt gratis

Visste du at du som er bonde i Larvik kan levere landbruksplast gratis hos Grinda gjenvinningsstasjon?

Rundball I Plast Foto Istock

Dette er vinnerbildet: – Det var ikke forventet

I forbindelse med kommunedelplanen for naturmangfold dro vi i gang med en fotokonkurransen i midten av april. Onsdag 15. mai tok konkurransen slutt og nå er vinnerbildet trukket ut!

1710253 DSC3303.Jpg

En ny hverdag med praktisk opplæring

I løpet av 1,5 år har over 60 elever deltatt i Praktiske opplæringsløp som handler om å skape en bedre balanse mellom teoretisk og praktisk opplæring for elever på ungdomsskolen. – Jeg har fått en ny sønn, forteller en mamma etter at 15-åringen deltok i prosjektet.

Elever Som Deltar I Praktiske Opplæringsløp (3)

Trenger unge som vil utvikle Larvik

Byutvikling er en av sakene ungdomsrådet i Larvik skal jobbe med framover. Nå trengs flere mellom 14 og 18 år til jobben. For at byen skal vokse må ungdom inn. 

3 Ungdomsrådet

Politisk møteplan uke 24

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt
Tirsdag 11. juni fra kl. 09.00 til 15.00 i Romberggata 4, møterom Tjølling

Formannskapet
Onsdag 12. juni fra kl. 17.00 til 21.00 i Festiviteten

Se formannskapet direkte på Larvik kommune-TV

Godkjent endring av reguleringsplan

Planutvalget godkjente i møte 28. mai 2024 mindre endring av reguleringsplaner i henhold til plan og bygningsloven § 12- 14:

  • ArkivsakID: 24/201 - Endring av reguleringsplan for Brunlafeltet (gbnr 40448303) etter forenklet prosess, pbl. § 12-14 (PlanID:115.01)
  • ArkivsakID 23/6545 - Endring av reguleringsplan for Kaken-Skråvik etter forenklet prosess, pbl. § 12-14 (PlanID: 201121)
  • ArkivsakID: 23/3185 Endring av reguleringsplan for Håkestad steinindustriområde etter forenklet prosess, pbl. § 12-14 (PlanID: 201107)
  • ArkivsakID 23/2678 Endring av reguleringsplan for Batteritomta/Vestre Kvartal etter forenklet prosess, pbl. § 12-14 (PlanID: 2000.04.02)
  • ArkivsakID: 24/25438 Endring av detaljert reguleringsplan for Danebuåsen etter forenklet prosess, pbl § 12-14 (PlanID: 200970)
  • ArkivsakID: 22/12213 Endring av reguleringsplan for Langestrand etter forenklet prosess, pbl § 12-14 (PlanID: 57.01)

Planutvalgets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12 og Forvaltningslovens § 32.

Klagen sendes skriftlig med henvisning til ArkivsakID til Larvik kommune, virksomhet Arealplan, Postboks 2020, 3255 LARVIK eller til postmottak@larvik.kommune.no

Grunneiers rett til å kreve innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 og erstatning for tap etter § 15-3, jfr. forvaltningslovens § 42 må framsettes senest 3 år etter kunngjøringen.

Vi gjør spesielt oppmerksom på klageadgangen, og ber om at det ikke iverksettes tiltak før klagefristen er utgått. Grunneier/utbygger må derfor ta kontakt med virksomhet Arealplan etter at klagefristen er utgått for å få avklart om eventuell klage kan få betydning for iverksettelse av tiltak.

Ledige stillinger

Til toppen