Trenger unge som vil utvikle Larvik

Innhold

Byutvikling er en av sakene ungdomsrådet i Larvik skal jobbe med framover. Nå trengs flere mellom 14 og 18 år til jobben. For at byen skal vokse må ungdom inn. 

Av Malene Isabella Hybbestad og Synne Eikenes Sørensen, elever ved medier og kommunikasjon ved Thor Heyerdahl videregående skole

Ungdomsråd Thvgs
STERKE MENINGER: Klara Ringheim Eriksen (17), Emrik Lønnebakke Tennerød (16), Synne Eikenes Sørensen (17), Narin Sereroy (15) og Thyra Bjørnsdatter (17) synes jobben i Ungdomsrådet har lært dem mye. FOTO: Gry Nordvik

–  Det er ganske mye å gjøre, og du må lese mange tørre dokumenter. Men jeg likte det. Følelsen av å være folkevalgt var veldig god, sier Synne Eikenes Sørensen (17), som har sittet i ungdomsrådet i to år. 

– Jeg skulle gjerne vært med lengre jeg, men grensen er jo to år, sier hun.  

Ungdomsrådet i Lavik skal ha elleve faste medlemmer, som sammen er rådgivere for kommunestyret. De får saker som politikerne jobber med, og sier sine meninger. De kan også ta opp egne saker. Vervet er betalt med 890 kroner for hvert av de syv møtene i året. For de pengene skal du både delta på  møtene, og før dem ha lest alle dokumentene du trenger å ha satt deg inn i sakene. 

Kan gjøre en forskjell 

–  Vi vil høre mer fra ungdom, derfor har vi gitt dem møte- og talerett i saker som angår dem. Da kan de også være med på å stemme, sier ordfører Birgitte Gulla Løken (H), og legger til: 

- Framover nå skal vi jobbe mye med byutviklingssaker, det handler om det å endre Larvik til et bedre  sted. Vi skal blant annet utvikle Herregårdshagen og Indre havn, og her kan Ungdomsrådet bidra til å  legge til rette for ungdom og deres behov og ønsker. De bør inkluderes tidlig sammen med den  gruppen som jobber med dette i kommunen.  

Som et elevråd på steroider 

Ungdomsrådet har medlemmer fra både ungdomsskolen og videregående.  

– Det er åpent for alle å søke om en av de plassene som blir ledige nå, sier Emrik Lønnebakke Tennebø (16), som er leder nå, og fortsetter vervet til høsten.  

– Det er viktig at vi får en balanse i rådet, sånn at vi kan representere ungdom med ulike interesser og  som bor på ulike steder i Larvik. Derfor trenger vi kanskje litt ekstra et par fra videregående skole  akkurat nå, men det er åpent for alle mellom 14 til 18 år å søke. Viktigere enn alder, er kanskje det at  du tør å si hva du mener. 

Selv synes Emrik at han får oppleve mye som leder i ungdomsrådet i Larvik. 

– Jeg får erfaring i en lederrolle og delta på turer. Jeg merker at jeg er blitt bedre på å både forstå og  snakke det språket politikere bruker, og flere ganger kan jeg forklare kompiser ting som skjer i Larvik  fordi jeg har vært med på å bestemme det.  

–  Jobben er litt som elevrådet på steroider.  

Får både erfaring og venner 

Narin Sereroy (15) fra Hedrum ungdomsskole skal også fortsette i ungdomsrådet til høsten, sammen  med de nye som får jobben. På spørsmål om hun ikke synes det er veldig mange kjedelige  saksdokumenter å lese, svarer hun: 

– Jo, det er mye, og ja – dokumentene er kjedelige. Men det er jo verdt det. Jeg synes det beste er den  erfaringen jeg får, jeg merker at jeg er blitt flinkere til ting. Før var jeg ikke noe glad i å lese, men nå kan lese mye mer, raskt. 

Ungdomsrådet Thvgs
LIKER Å MENE: Narin Sereroy (15) mener at flere unge bør engasjere seg. FOTO: Synne Eikenes Sørensen

-Men spør du hva jeg liker best med å sitte i ungdomsrådet, vil jeg svare at det er følelsen av å kunne  bidra. Jeg har lenge vært opptatt av ungdomshelse, det at jeg ser at mange unge sliter. Å få være med  å bidra til at vi får gjort noe med det, det liker jeg. 

Hun viser til lavterskeltilbudet Ung Arena, som kom for ett år siden i Larvik. Et prosjekt som skal gi  raskere psykisk helsehjelp til unge i alderen 16 til 24 år. 

- Ung Arena hadde aldri blitt så bra uten ungdommene, sier ordfører Gulla Løken.  

- Det er jo varierende hvor mye vi blir inkludert, men i ung arena har vi blitt invitert med på  prosjektmøter og de hører på oss. Det er fint å bli inkludert i prosjekter som betyr mye.

Mange vet ikke at det finnes et ungdomsråd 

DSC 0041 1 (1)
EN GODT BEVART HEMMELIGHET? Johanne Abrahamsen (18), Mathilde Chetwynd Eikeland (18), Turid Vejbæk Andersen (19), Thea Andersen Larsen (18), Eva Nathalie Enger (18) sier at de ikke visste om muligheten. FOTO: Odin Leander Winge

Selv om Mathilde Chetwynd Eikeland (18) var med for noen år siden, visste ikke dagens klassevenninner at det  finnes et eget ungdomsråd i Larvik.  

– Det burde bli mer snakket om i undervisning allerede på ungdomsskolen, bli publisert mer i aviser og på nettsider. Ungdom skal ta over Larvik etter hvert, så det er viktig de er med på å bygge byen opp, sier Thea Andersen Larsen.

Mathilde mener at det bare er positivt at ungdom får sagt noe! Det er ungdom som skal ta over byen, så det er viktig de er med på å påvirke. Det er vi som skal bo her lengst! Det er venninnene helt enig i.

– Vi har for eksempel ingen samlingspunkter for ungdom i Larvik, de eneste samlingspunktene er for  de som interesserer seg for kultur. Og når kultur blir så nedprioritert, dør også det sosiale blant  ungdom ut, sier klassevenninnen Turid Vejbæk Andersen (19), og får støtte av klassevenninnen Eva Nathalie Enger (18):  

–  Hvis ungdom kan være med å bestemme, tror jeg det er viktig, vi har ofte et annet ståsted enn de  voksne. Så det er veldig viktig med et ungdomsråd hvor vi faktisk får sagt hva vi vil ha og hva vi mener.  

Alt ungdomsrådet uttaler seg om, blir lest opp på kommunestyremøtene hvor alle partiene er med. Ungdomsrådet kan også komme med innspill til det de vil ha behandlet. Klara Ringheim Eriksen (17), som sitter i dagens ungdomsråd og fortsetter etter høsten, sier hun opplever at politikerne ikke alltid  lytter til det ungdommene sier. Men også at de gjør det i viktige saker.  

– Det er jo varierende hvor mye vi blir inkludert, men i lavterskeltilbudet Ung Arena – der har vi blitt invitert med på prosjektmøter og de hører virkelig på oss. Fint å bli inkludert i prosjekter som betyr mye, sier Ringheim.  

Hvor viktig er ungdom for Larvik?

Thyra Thvgs

Thyra Bjørnsdatter (17): - Det er kjempebra at ungdom engasjerer seg! Uten ungdom er en by kjempekjedelig.

Mikkel Thvgs

Mikkel Staksrud Haslekås (17): -Ungdom representerer fremtiden for Larvik,
det er vi som tar over.

Mathilde Thvgs

Mathilde Chetwynd Eikeland (18): - Det er bare positivt at ungdom får sagt noe! Det er ungdom som skal ta over byen, så det er viktig de er med å påvirke. Det er vi som skal bo her lengst!

Odin Thvgs

Odin Leander Winge (17): Eldre folk skal ikke ta over, uten ungdom her får vi ikke flere ungdommer hit. Larvik er for fin by til at den skal dø ut.

Vilde Thvgs

Vilde Hatlo-Kvamme (18): Det er viktig at ungdom er engasjerte, så de får kjenne på at alle, også de, har en påvirkningskraft.

Til toppen