Siste nytt 12/2024

Innhold

Få med deg ukens kunngjøringer fra Larvik kommune.

Endrede hentedager våren 2024

Avfallet blir hentet til andre dager og tider enn vanlig i forbindelse med høytids- og helligdagene i påske og mai 2024. Avfallet som skal hentes hjemme hos deg må sette klart til kl. 06.00 på endret hentedag.

Web Renovasjonsbiler

Nå skal vi kommunisere klarere

Visste du at én av tre ikke forstår brev fra det offentlige? Larvik kommune har over tid jobbet med det som heter klarspråk. Kort fortalt handler det om å skrive tekster som er klare, korrekte og tilpasset målgruppen. Nå er språkprofilen klar!

Språkprofil På Nett

Påsketur med matlaging på Salsåstoppen for 6. og 7. trinn

Bli med Aktiv Larvik på en gratis påsketur til Salsåstoppen! Fra toppen får du en fantastisk utsikt over Larvik, og du får prøve deg på matlaging i det fri. Kanskje har også påskeharen vært der?

Pi Parken Og Newton Rommets Julekalender

Henning Weider blir ny prosjektleder for "Våre Unge"

Henning tiltrer stillingen 1. august og erstatter Frøydis Straume som slutter i stillingen 1. april. Frem til Henning starter vil Maj-Britt Jakobsen være konstituert prosjektleder for Våre Unge.

Henning

Sopebilen har startet sesongen i Larvik

Den harde vinteren ble fort til vår. Vanligvis ruller vi ikke ut sopebilene før etter påske, men nå ser langtidsvarselet slik ut at vi har startet å sope. Som vanlig skal alle sentrumsområder være sopet innen 17. mai.

web_sopebilen.jpg

Søker om å etablere snødeponi ved Yttersøveien

Larvik kommune planlegger å lage et område for lagring av snø ved Yttersøveien. Det søkes om tillatelse til å bruke området i inntil 2 år. Hvis dette fungerer bra, vil vi starte en prosess for å få permanent tillatelse. 

Oversiktsbilde 1 (1)

Ordfører inviterte til kaffeprat

Ordfører Birgitte Gulla Løken inviterte innbyggerne til en kaffeprat på biblioteket - der de under fire øyne kunne spørre henne om hva de ville. I løpet av de drøye to timene fra 15.45 til 18 var ni innbyggere innom bordet som var satt fram i sakens anledning. 

Gulla Løken På Biblioteket 2

Høring - forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

I forbindelse med oppstart av planarbeid med kommuneplanens samfunnsdel 2024-2040 legges planprogram for arbeidet ut på høring. Frist for å sende inn innspill til planen er mandag 6. mai 2024.

Prioiriterte Bærekraftsmål

Gjør klar for grønnere avfallssortering i Larvik

Har du lagt merke til at lokket på matavfallsbeholderen din har endret farge? Gradvis skal alle matavfallslokk i Larvik kommune bli grønne! Ved å ha like sorteringsmerker hjemme, på jobb og i det offentlige rom, skal det nå bli lettere å kildesortere.

Per Arne 1 (1) (2)

Gamle Kongevei stenges for trafikk fra 2. april

Fra tirsdag 2. april til fredag 5. juli 2024 blir Gamle Kongevei stengt for trafikk grunnet arbeider med vei, vann -og avløpsanlegg. Berørt strekning er mellom Harriet Backers vei og Øvre Grevevei. 

Kartutsnitt Nedstegning Av Gamle Kongesvei

Politisk møteplan uke 13

Det er ingen politiske møter i uke 13.

Ledige stillinger

Publisert 21. mars 2024.

Til toppen