Sopebilen har startet sesongen i Larvik

Innhold

Den harde vinteren ble fort til vår. Vanligvis ruller vi ikke ut sopebilene før etter påske, men nå ser langtidsvarselet slik ut at vi har startet å sope. 

web_sopebilen.jpg
Ryddejobben i kommunens gater er i full gang.

Som vanlig skal alle sentrumsområder være sopet innen 17. mai.

Framdrift

I forrige uke var kommunen og sopet i Helgeroa, og denne uka fortsetter sopebilene i Stavern sentrum og Larvik sentrum. Deretter blir det påske. Etter påske skal sopebilene kjøre område for område etter oppsatt plan. Parallelt sopes det med traktorkost på gang- og sykkelveier hvor det er mulig å komme til med det utstyret. 

I Larvik kommune er det cirka 305 kilometer med vei og cirka 60 kilometer gang- og sykkelvei, så det vil ta tid før alt er ferdigsopet.

Etter hvert sopes resten av byens kommunale veier og gater. Soping vil pågå frem til St. Hans.

Planlagt rekkefølge er som følger;

Før Påske

·         Helgeroa/havna

·         Stavern sentrum

·         Larvik sentrum

– Rekkefølgen før påske henger sammen med innrykket av turistene, forklarer avdelingsleder for kommunalteknikk, Torodd Seierstad. 

Etter påske: 

Vest for byen

·         Tvetene

·         Ra

·         Veldre

·         Farriseidet

·         Langestrand

·         Stavern

Nord for byen

·         Lardal

·         Hvarnes

·         Kvelde

·         Bommestad

·         Verningen

·         Kverken

·         Nordbylia

·         Hagalia

Larvik by

·         Nanset vest

·         17. mai forberedelser (gater hvor togene skal gå uavhengig av bydel)

·         Nanset øst

·         Byskogen

·         Tagtvedt

·         Hovland

·         Torstrand

Øst for byen

·         Halsen, Rekkevik, Gon

·         Bisjord

·         Valby

·         Tjølling

Rekkefølgen kan bli endret.

– Hvordan kommer dere fram til rekkefølgen? 

– Etter påske begynner vi i sentrum og jobber oss utover, med unntak av Lardal, Hvarnes og Kvelde. Det er gjort på en lang arbeidsdag, og blir tatt i forbindelse med markeringer i Svarstad rundt 8. mai. Utover det er det ikke noen åpenbare grunner til at vi starter i vest og jobber oss mot øst, i stedet for motsatt. Neste gang bytter vi kanskje rekkefølge, sier Seierstad.  

Selv om kommunen har fokus på å være effektive så er det flere utfordringer forbundet med soping. Vi kan for eksempel ikke sope like effektivt i regnvær, og maskinene krever mye vedlikehold. Maskinene krever daglig rengjøring og vedlikehold, og en lengre servicepause hver 30 timer, hvor blant annet kostesettet byttes.

Du kan bidra

Hvis folk ønsker å hjelpe til kan de sope grus og løv ut fra gjerder og vekk fra strømskap og brannhydranter. Sop gjerne alt fra fortauet og ut i veibanen. Men ikke sop i hauger, da klarer ikke sopemaskinen å ta det med. Bruk gjerne en feiekost med stiv bust. Søpla skal plukkes opp, ikke sopes ut i veibanen.

Husk at grusen heller ikke skal sopes/spyles ned i gatesluk og rør. Da vil systemet som skal ta unna regnvann tettes, og det gir huseier problemer med vann til høsten når det kommer store nedbørsmengder.

I tillegg ber vi om at biler ikke parkeres i gatene når det sopes i området. Ser du at sopebilene kommer til ditt område, setter vi pris på at du bidrar med flytting av biler og hengere. I enkelte områder vil det bli skiltet, men ettersom skilting er arbeidskrevende vil vi prioritere å få sopebilen til å rulle mest mulig, fremfor å bruke tid på skilt.

Våren er også tiden for å klippe hekker, trær og busker som vokser utover eiendomsgrensene, slik at sikt og fremkommelighet for trafikk og vedlikehold ikke hindres. Om du har vegetasjon som er til hinder for fremkommelighet, så setter vi pris på at dette blir beskjært nå.

Til toppen