– Lærer masse av å møte innbyggerne på denne måten

Innhold

Ordfører Birgitte Gulla Løken inviterte innbyggerne til en kaffeprat på biblioteket - der de under fire øyne kunne spørre henne om hva de ville. Ni personer tok henne på ordet. 

Rgitte Gulla Løken Møter Innbyggere 7
Kirsti Vittersø fra "Inn på Tunet"-gården i Tjølling var blant innbyggerne som benyttet anledningen til å snakke med ordfører Birgitte Gulla Løken på biblioteket.

– Det har vært veldig bra. Vi skulle starte klokka 16, men da jeg ankom et kvarter tidligere var det allerede folk her som ventet. Så jeg opplever at folk satte pris på initiativet, sier Gulla Løken. 

I løpet av de drøye to timene fra 15.45 til 18 var ni innbyggere innom bordet som var satt fram i sakens anledning. Og selv om tonen var respektfull og god, var det tidvis også frisk meningsutveksling mellom ordfører og innbyggere. 

– Det skulle bare mangle. Det har blant annet vært noen kritiske røster til Torget 1, som jeg selvfølgelig har lyttet til og samtidig forklart hvordan vi tenker. Noen har ønsket å fortelle om sin hverdag som ansatt i kommunen, og understreket at de egentlig ikke ønsker å klage fordi de synes det er mye bra, men så har de noe på hjertet likevel, forteller Gulla Løken. 

Rgitte Gulla Løken Møter Innbyggere 5
NRK Vestfold kom innom for å intervjue Gulla Løken om den faste møtedagen med innbyggerne.

Underveis i de ulike samtalene noterte hun korte setninger i en blokk, ikke minst de gangene hun følte det var ting å lære. 

– På et par områder ønsker jeg å finne ut mer om hva som er praksis. Jeg har for eksempel vært klar over at man ikke setter ikke vikarer ved korttidssykdom, men ved langtidssykemeldinger er det ikke kommunen som betaler etter 14 dager. Jeg lærer masse, det gjør jeg, sier hun. 

NRK Vestfold var også en tur innom biblioteket for å intervjue Gulla Løken om møteplassen med den vanlige mannen og kvinnen i gata. Ordføreren har varslet at hun vil være tilgjengelig for alle som ønsker en prat ansikt til ansikt én dag i måneden - fortrinnsvis den siste tirsdagen i hver måned. 

Hun lover også å reise opp til Sentralen i Svarstad for å snakke med innbyggerne der. Inspirasjonen til «innbyggertimene» hentet hun hos forgjenger Erik Bringedal. 

– Erik ble stoppet litt av korona, men under valgkampen var han tilgjengelig for innbyggerne nede ved Fritzøe Brygge, og så var han på Sentralen og Bølgen. Jeg er inspirert av ham, sier hun. 

Til toppen