Gjør klar for grønnere avfallssortering i Larvik

Innhold

Har du lagt merke til at lokket på matavfallsbeholderen din har endret farge? Gradvis skal alle matavfallslokk i Larvik kommune bli grønne!

Merkeordring Kildesortering

I 2020 ble den nye nasjonale merkeordningen for kildesortert avfall lansert i Norge. Målet er at det skal bli enklere å kildesortere. Dette betyr nye symboler, og i noen tilfeller nye farger for de ulike typer av avfall.

Bruken av sorteringsmerkene skal være lik hjemme, på jobben og i det offentlige rom. Slik blir det en helhetlig merkeordning som er lett å kjenne igjen. De samme symbolene kan du også se bak på mye av emballasjen på matvarene du kjøper inn, som viser hvor du skal sortere emballasjen. 

Har du ikke fått grønt lokk?

Her i Larvik kommune bytter vi ut lokkene på avfallsbeholderne i et naturlig tempo. Vi vil bruke opp de gamle sorteringsmerkene og lokkene vi har på lager for å unngå unødvendig avfall. Gradvis vil du begynne å se nye lokk når gamle lokk eller beholdere blir ødelagt. Derfor vil det en stund være en blanding av nye og gamle farger på avfallsbeholderne. Du vil også merke at flere nye klistremerker dukker opp, spesielt der flere deler avfallsbeholdere.

Du har kanskje allerede sett den nye merkeordningen på kalenderen som viser når avfallet blir hentet, og i appen "MinRenovasjon". Derfor er det godt mulig at du allerede har blitt kjent med de nye symbolene og fargene.

Status for kildesortering i Larvik kommune

I Vestfold, og i Larvik kommune er vi ganske flinke til å kildesortere, men vi kan bli enda bedre. Vi har satt et mål om å materialgjenvinne 70% av avfallet vårt, slik at det kan bli til nye produkter og råvarer. For øyeblikket ligger sorteringsgraden for husholdninger i Vestfold på rundt 60%.

Visste du at over halvparten av innholdet i restavfallsbeholderne faktisk kunne vært sortert ut? Dette innebærer at verdifulle ressurser kastes og brennes, i stedet for å bli brukt om igjen. Ved å sortere riktig, kan vi sørge for at disse ressursene blir til nye produkter istedenfor å bli fjernet fra kretsløpet.

Hvor mye kunne du redusere restavfallet ditt ved å ha et effektivt system for kildesortering? Et godt sorteringsystem kan gjøre det enklere for deg og alle i husstanden din å sortere avfallet riktig.

Visste du at?

USLIPT (5) (1)
Til toppen