Kunngjøringer uke 27/2022

Innhold

Les ukens kunngjøringer her.

Viktig informasjon 

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Følgende forslag til reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser er lagt ut til offentlig ettersyn:

  • ArkivsakID 19/5950 Detaljert reguleringsplan for Nannaraa, gbnr. 3020/1499 m.fl.

Planutvalget behandlet forslagene i møte 21.06.2022. I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 er forslagene lagt ut til offentlig ettersyn i Plandialogen.

Se https://www.larvik.kommune.no/plan-bygg-brann-og-eiendom/ for mer informasjon

Merknader til planforslaget kan sendes inn via Plandialogen eller skriftlig med referanse til ArkivsakID til Larvik kommune, Arealplan, Postboks 2020, 3255 Larvik, eller postmottak@larvik.kommune.no.

Frist for innsendelse av merknader er 09.09.2022

Nye åpningstider i barnehagene

Fra 1. oktober 2022 reduseres åpningstidene i de kommunale barnehagene i Larvik med 45 minutter. 

Les mer om de nye åpningstidene i barnehager her

Anbefaling om oppfriskningsdose (dose 4)

Norge er på vei inn i en sommerbølge med økt smitte og Folkehelseinstituttet anbefaler ny oppfriskningsdose for personer over 75 år og sykehjemsbeboere. 

Les mer om anbefalingene om oppfriskningsdose her

Trafikkavvikling under Stavernfestivalen 

I forbindelse med Stavernfestivalen etableres det en rekke trafikale tiltak som medfører stenging av veier, utplassering av trafikkvakter og skilting.

Les mer om trafikkavviklingen under Stavernfestivalen

Kreftforeningens solråd

Norge befinner seg på topp i verden når det kommer til hudkreft.

Les mer om sol og hudkreft her

Ledige stillinger

Publisert 07. juli 2022.

Til toppen