Trafikkavvikling under Stavernfestivalen

Innhold

I forbindelse med Stavernfestivalen etableres det en rekke trafikale tiltak som medfører stenging av veier, utplassering av trafikkvakter og skilting. En del av tiltakene starter i dag, tirsdag 5. juli.

Tiltakene er iverksatt i samarbeid med Stavernfestivalen politiet, fylkeskommunen, Statens vegvesen og Larvik kommune.

Tiltak før åpning av campen

I forbindelse med åpning av Campen tirsdag den 5. juli iverksettes det tiltak for å bedre trafikkavviklingen, spesielt på Stavernsveien. 

For deg som kjører via E18/Larvik

  • etableres det omkjøring via Brunlanesveien, Tanumveien og Ullebergveien for å avlaste Stavernsveien. Dette skiltes både på Farriseidet og ved Fritzøe brygge.
  • Brunla allé stenges ved Stavernsveien og det etableres omkjøring via rundkjøringen ved Holmejordet og Gamle Stavernsveien.

 

Tiltak under festivalen 

Følgende tiltak innføres for å bidra til en hensiktsmessig trafikkavvikling under festivalen:

  • Fartsgrensen på Stavernsveien reduseres til 50 km/t og det skiltes al stans forbudt fra Tenvik til Holmejordet.
  • Det etableres buss- og taxiholdeplass samt dropp-off på Rødbergjordet. 
  • På Gamle Stavernsveien, langs Rødbergjordet, etableres enveiskjøring i retning Stavern og det skiltes al stans forbudt. 
  • Det skiltes parkering forbudt langs alle veier på Tenvik og Rødberg.
  • Det skiltes parkering forbudt langs Brunla allé, Ullebergveien og Bakkaneveien
  • Gamle Stavernsveien (fra Stavernsveien til Brunla allé)  stenges for trafikk.
  • Ullebergveien – stenges for trafikk fra torsdag kl. 13 til søndag kl. 02.

Stavernsveien stenges torsdag 7. juli, fredag 8. juli og lørdag 9. juli i tidsrommet 22.00-02.00.
Dette gjelder ikke for buss og taxi.

Beboere, hjemmetjenesten og utrykningskjøretøy vil ha mulighet til å benytte veiene under festivalen. 

Har du behov for kjøretillatelse i tidsrommet Stavernsveien er stengt?

Send mail til trafikk@stavernfestivalen.no med navn, registreringsnummer på kjøretøy, til hvilken adresse det skal kjøres og i hvilke tidsrom du trenger kjøretillatelse.

 

Til toppen