Nye åpningstider i barnehagene

Innhold

Fra 1. oktober 2022 reduseres åpningstidene i de kommunale barnehagene i Larvik med 45 minutter.

Dette vedtok kommunestyret 15. juni. 

Her kan du lese saksdokumentene

– Ordinær åpningstid endres fra 10 timer og 15 minutter til 9 timer og 30 minutter per dag, forteller Anja Sterner, virksomhetsleder for barnehage.

Barnehage Åpningstider Web

Den enkelte barnehage vedtar åpningstid

Hun understreker at det er opp til den enkelte barnehage å vedta åpningstidene for sin barnehage.

– Det er barnehagens samarbeidsutvalg (SU) som vedtar klokkeslett for åpning og stenging ut i fra lokale behov, men fortsatt med en åpningstid på 9 timer og 30 minutter, 

I august sender barnehagene ut en undersøkelse til foreldre og foresatte for å få tilbakemeldinger på foretrukket åpningstid. Da kan samarbeidsutvalget i den enkelte barnehage vedta åpningstid på bakgrunn av flertallets ønske i foreldregruppen. 

Undersøkelsen sendes ut fra barnehagene 8. august, med svarfrist 15. august.

Ordningen med redusert åpningstid skal evalueres innen barnehageåret 2024/2025.

Til toppen