Alle sykehjem med kontaktinfo

Innhold

Kontaktinformasjon til alle sykehjem og avdelinger.

 1. Byskogen korttid
  Telefon: 33 17 29 20

  Byskogen korttid 2. etg
  Avdeling Vest: 98 23 16 07 
  Avdeling Syd: 98 23 18 42
  Leder Therese Thomassen, telefon 41 33 80 96

  Byskogen korttid 3. etg
  Avklaring/Lindrende
  Telefon: 98 23 13 62 / 98 23 19 66
  Leder Rolf Enger, telefon 40 49 01 66 

 2. Brage
  Telefon: 98 23 19 09
  Leder Elin Andersen Wahlin, telefon 98 23 15 71 

  Frida 1 (skjermet)
  Telefon: 98 23 17 96
  Leder Henriette Bredal, telefon 98 23 12 48

  Frida 2 (forsterket)
  Telefon:98 25 32 25
  Leder Henriette Bredal, telefon 98 23 12 48 

  Snorre
  Telefon: 98 25 32 26
  Avdelingsleder Ken Andersen, telefon 98 23 15 86 

  Vilja
  Telefon: 98 90 82 03
  Leder Elin Andersen Wahlin 98 23 15 71 

 3. Leder Nino Kuduz, telefon 93 09 64 38

  Nalum 
  Telefon: 98 23 13 51

  Rakke 1
  Telefon: 98 23 14 31

  Rakke 2
  Telefon: 48 40 78 85

 4. Telefon: 98 23 11 77
  Leder Henriette Kongsteien, telefon 99 41 75 89 


 5. Presteløkka
  Telefon: 98 25 33 50
  Leder Henriette Suzann Mangelrød, telefon 48 10 55 81 

  Trygghet og aktivitet

 6. Telefon: 40 55 55 90
  Leder Rikke B. Nilsen 98 23 18 41 

 7. Sjømannshjemmet
  Telefon: 33 16 53 50
  Leder: Line Engen Andreassen, telefon 46 91 84 69 

 8. Leder Cecilie Eikenes Steinsholt, telefon 98 23 10 12

  Bukta 
  Telefon: 45 50 48 14

  Farris
  Telefon: 45 84 99 94

 9. Telefon: 33 15 53 40
  Leder Bård Henning Ahlgren, telefon 40 62 52 52

  Sykehjem
  Somatisk avdeling: telefon 92 20 39 61
  Rehab avdeling: telefon 92 20 47 58
  Kjøkken: telefon 92 07 94 43

  Demenskontakt
  Siri Moskvil Nilsen, telefon 92 07 94 55 (hver mandag)

  Hjemmetjenester
  Vakttelefon, telefon 90 09 03 11

 10. Telefon: 98 23 13 27
  Leder Astrid Kristin Solbakken, telefon 98 23 10 07 

 11. Huseby
  Leder Isabel Kanutte Vangen, telefon 45 46 09 97

  A: telefon 98 23 10 99
  D: telefon 98 23 12 82
  F: telefon 98 23 12 92
  Sykepleier: telefon 98 23 19 26
  Natt: telefon 92 26 82 36

  Kaupang
  Telefon: 98 23 13 14
  Leder Isabel Kanutte Vangen, telefon 45 46 09 97 
  Natt: telefon 92 26 82 36

  Dagtilbud
  Leder Siri Mehl, telefon 98 23 13 80

 12. Yttersølia AB
  Telefon: 93 01 56 44
  Leder Astrid S. Bø, telefon 48 50 86 67 

  Yttersølia CD
  Telefon: 98 25 75 78
  Leder Marianne Aakerøe, telefon 98 22 56 28 

  Resp.team
  Telefon: 41 25 03 01
  Leder Astrid S. Bø, telefon 48 50 86 67 

Til toppen