Tjølling sykehjem

Innhold

Tjølling sykehjem ligger rett over veien for Tjølling kirke.

Tjølling (1)
Sykehjemmet fikk i 2004 en vesentlig oppgradering og bygging. I 2024 skal det bygges om, 12 nye omsorgsplasser og en forsterket demensavdeling med sju plasser.

Om sykehjemmet

Tjølling sykehjem ligger landlig til, med barne- og ungdomsskole, boligområde, gårder og skog i umiddelbar nærhet.

Sykehjemmet er bygget på en flate og alle avdelinger har tilgang til eget uteområde, og har en stor og fin kafeteria som benyttes til både besøk og arrangementer. Pasientrommene fremstår som lyse og trivelige.

Sykehjemmet har 41 pasientrom fordelt på to avdelinger.

Avdeling Kaupang er en generell sykehjemsavdeling med 16 pasientrom. Pasientene her har et bredt spekter av diagnoser. 

Avdeling Huseby har 25 pasientrom fordelt på 3 grupper. A har 9 rom, D har 7 rom og F har 9 rom. Avdeling Huseby er en skjermet avdeling for personer med demens. 

Tjølling sykehjem er sertifisert livsgledehjem.

Tjølling sykehjem huser også dagaktivitetstilbud, 15 kommunale omsorgsleiligheter og er bygget i tilknytning med Villa Kveldsol. Sammen utgjør de Kompetansesenter for demens.

Kontakt 

Avdeling Huseby

Gruppe A: 98 23 10 99

Gruppe D: 98 23 12 82

Gruppe F: 98 23 12 92

Avdeling Kaupang

98 23 13 14

Besøksadresse

Håkestadveien 7, 3280 Tjodalyng

Til toppen