Furuheim sykehjem

Innhold

Furuheim sykehjem er Larvik’s største sykehjem med sine 76 sengeplasser.

Om sykehjemmet

Sykehjemmet ligger flott til på raet i Vestfold og har umiddelbar nærhet til både sentrum og Vestmarka og Bøkeskogen. Alle avdelingene har tilgang til flotte uteområder. Sykehjemmet har i 1 etasje en stor kafeteria hvor det i ukedagene er aktiviteter for beboerne. 

Furuheim ligger med avdelingene Furuheim 1 og Furuheim 2 organisert i Virksomhet Sykehjem. Furuheim huser også avdeling Embla, som hører til Virksomhet for Funksjonshemmede. Sykehjemmet huser også dagsenteravdeling og tre avdelinger tilhørende hjemmetjenesten.

Avdelinger

Furuheim 1

Brage: Langtidsavdeling med 13 plasser
Telefon: 98 23 19 09

Vilja: Langtidsavdeling med 19 plasser
Telefon: 98 90 82 03

Furuheim 2

Snorre: Langtidsavdeling med 19 plasser
Telefon: 98 25 32 26

Frida 1: Skjermet avdeling for personer med demens med 14 plasser
Telefon: 98 23 17 96

Frida 2: Forsterket skjermet avdeling for personer med demens med 4 plasser
Telefon: 98 25 32 25

Besøksadresse

Gamle Kongevei 27, 3269 Larvik

Til toppen