Furuheim sykehjem

Innhold

Furuheim sykehjem er Larvik’s største sykehjem med sine 76 sengeplasser.

Om sykehjemmet

Sykehjemmet ligger flott til på raet i Vestfold og har umiddelbar nærhet til både sentrum og Vestmarka og Bøkeskogen. Alle avdelingene har tilgang til flotte uteområder. Sykehjemmet har i 1 etasje en stor kafeteria hvor det i ukedagene er aktiviteter for beboerne. 

Furuheim ligger med avdelingene Furuheim 1 og Furuheim 2 organisert i Virksomhet Sykehjem. Furuheim huser også avdeling Embla, som hører til Virksomhet for Funksjonshemmede. Sykehjemmet huser også dagsenteravdeling og tre avdelinger tilhørende hjemmetjenesten.

Furuheim Sykehjem er stolte over å være sertifisert Livsgledehjem. Det betyr at sykehjemmet jobber systematisk for at hver enkelt pasient skal oppleve en meningsfull hverdag etter egne preferanser og funksjonsnivå. Les gjerne mer om Livsgledehjem her

Sjekk ut Livsglederne på Instagram for å se bilder av livsglede i praksis!

Avdelinger

Furuheim 1

Brage: Langtidsavdeling med 13 plasser
Telefon: 98 23 19 09

Vilja: Langtidsavdeling med 19 plasser
Telefon: 98 90 82 03

Furuheim 2

Snorre: Langtidsavdeling med 19 plasser
Telefon: 98 25 32 26

Frida 1: Skjermet avdeling for personer med demens med 14 plasser
Telefon: 98 23 17 96

Frida 2: Forsterket skjermet avdeling for personer med demens med 4 plasser
Telefon: 98 25 32 25

Besøksadresse

Gamle Kongevei 27, 3269 Larvik

Til toppen