Institusjon og hjemmetjeneste

Innhold

Oversikt over tilbud ved sykehjem og hjemmetjeneste.

Opphold i institusjon   

Larvik kommune har 9 sykehjem, i  tillegg til  Sjømannshjemmet, Helsehuset, og Presteløkka rehabiliteringssenter. Alle sykehjem i Larvik kommune er sertifiserte Livsgledesykehjem

Institusjonsopphold gjennomføres i henhold til målsetting som fremkommer i  vedtak og under innkomstsamtalen. 

Man kan få vedtak om 3 forskjellige opphold i institusjon:

Trygghet og aktivitet

Trygghet og aktivitet er et tilbud til deg som klarer deg i hverdagen, men som opplever situasjonen vanskelig akkurat nå.

Kontaktinformasjon Trygghet og aktivitet

Hjemmetjenesten 

I hver avdeling i hjemmetjenesten er det demenskontakter som har særskilt ansvar for pasienter med en demensdiagnose. De er også ressurspersoner for å heve kompetansen rundt demens i sin avdeling. 

Oversikt over de forskjellige avdelingene i hjemmetjenesten.

Til toppen