Sykehjemsopphold - avlastning

Innhold

Avlastningstiltaket er rettet mot deg som er omsorgsyter.

Vi tilbyr

Har du særlig tyngende omsorgsarbeid og trenger avlastning for å kunne opprettholde evnen til å fortsette omsorgen, kan du søke avlastningsopphold for omsorgsmottaker

Det kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Oppholdets form og lengde er vurdert ut fra omsorgspersonens behov for avlastning fra omsorgsoppgavene.

Oppholdet skal gi omsorgsmottaker pleie og omsorg som imøtekommer hans/hennes behov og gir omsorgsyter trygghet for at han/hun blir tatt hånd om på en verdig og kyndig måte.

Målet med oppholdet vil bli utarbeidet i samarbeid med dere og blir beskrevet i et vedtak.

Betaling

Det betales ikke for avlastningsopphold. 

Annet

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Til toppen