Langtidsopphold sykehjem

Innhold

Tilbudet kan være aktuelt for deg som har varig helsesvikt og omfattende behov for helsehjelp, og ikke kan bo hjemme med tilrettelagte tjenester.

Betaling

Betaling for langtidsopphold beregnes ut fra dine inntekts- og utgiftsforhold. (Forskrift om vederlag for opphold i institusjon). 

Du kan også kontakte Tjenestekontoret eller Servicetorget telefon 33171010. 

Garantibrudd

Dersom du får medhold i en formell klage på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.
I tillegg gis betalingsfritak tilsvarende 3 døgns egenbetaling.

Saksbehandlingstid

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf Forvaltningsloven § 11 a.

Annet

Kommunens forsikringer dekker ikke tap av verdisaker du har valgt å bringe med til sykehjemmet.

Kontakt

  • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
    • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen