Hjemmetjenester

Innhold

Vi er en tjeneste som satser på mening og mestring i egen hverdag, med et ekstra fokus på ernæring og aktivitet. Vi ønsker å gi deg tjenester som kan hjelpe deg med å opprettholde eller få tilbake evnen til å utføre aktiviteter du kan mestre selv.

DSCF1129.00 06 55 00.Still011

Hva kan vi hjelpe deg med?

Hjemmetjenester er et tilbud til deg som har behov for nødvendig helsehjelp, opptrening, opplæring eller hjelp til å mestre daglige aktiviteter.

Vi kan blant annet hjelpe deg med å ta medisiner, tilrettelegge for måltider og hjelpe med personlig hygiene. Hjemmetjenesten vil legge til rette for at du skal klare mest mulig selv, slik at du kan fortsette å bo hjemme.

Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan styrke din mulighet for egenmestring og øke din trygghet. Å utføre hverdagsaktiviteter er viktig for å bevare god helse og selvstendighet. Vi jobber mot en endring i tjenestene og gir digitale hjemmetjenester.

Hjemmetjenesten handler normalt ikke inn matvarer, men du kan få hjelp til å bestille matvarer og få kjørt disse hjem. Du betaler selv for varetransporten.
Du skal normalt selv ordne bank- og posttjenester og anskaffe andre nødvendige varer, som for eksempel klær.

Det vurderes om du fyller vilkårene for tildeling av helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven.

Dette kan du forvente av oss

 • Du og hjemmet ditt blir behandlet med respekt.
 • Vi har synlig legitimasjon.
 • Vi overholder taushetsplikten.
 • Du får en kontaktperson som har hovedansvar for hjelpen du mottar.
 • Våre ansatte har nødvendig helsefaglig kompetanse, men at det noen ganger kommer assistenter, lærlinger og studenter hjem til deg fordi vi er en lærebedrift.
 • Våre ansatte har ulik etnisk bakgrunn og kjønn.
 • Du vil bli orientert så raskt som mulig dersom det blir endring i avtalen.
 • Du har rett til innsyn i saken din.
 • Vi kommer til mest mulig faste tider. Akutte hendelser kan føre til at vi ikke klarer å være hos deg til avtalt tid. Vi skal gi deg beskjed om vi blir mer enn 30 minutter forsinket.
 • Vi bistår deg med å finne ut hvordan du kan få hjelp til å gjøre innkjøp, følge til lege, tannlege o.l. Dette er oppgaver som hjemmetjenesten ikke vanligvis gjør.
 • Du får informasjon, råd og veiledning

Våre forventninger

 • Du håndterer selv medisinene dine om du ikke har inngått legemiddelavtale med hjemmetjenesten.
 • Du gjør de aktivitetene du klarer selv.
 • Du forteller oss hva som er viktig for deg og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du tar i bruk hjelpemidler om du trenger det.
 • Du har mikrobølgeovn hvis du trenger hjelp til/skal trene på å varme middag.
 • Du har personvekt dersom du får hjelp til veiing
 • Du har tørkepapir, avfallsposer og flytende håndsåpe tilgjengelig.
 • Du har synlig navn og nummer på huset, og opplyst inngang.
 • Du låser opp for oss hvis du kan, selv om vi har nøkkel.
 • Du gir beskjed i god tid hvis du ikke trenger hjelp eller hvis du reiser bort.
 • Du som har trygghetsalarm bare bruker den ved akutt behov for helsehjelp.
 • Du helst ringer hjemmetjenesten fra 08-15 på ukedager. På kveld og helg er alle våre ansatte ute hos pasienter, og kun tilgjengelige for korte beskjeder.
 • Du lufter godt om du røyker inne, og ikke røyker rett før vi kommer.
 • Dyr bør holdes i bånd eller inne på andre rom.
 • Du gir beskjed hvis behovet opphører.

Betaling

Hjemmetjenester og nøkkelboks er gratis. Det er egne satser for trygghetsalarm, praktisk bistand, handling og middagsutlevering. 

AOK Larvik kommune bistår med handling

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Saksbehandling

Alle søknader/henvendelser behandles fortløpende. Senest innen en måned vil du motta svar eller en orientering om forventet saksbehandlingstid, jf. Forvaltningsloven.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Våre avdelinger

Til toppen