Tidsavgrenset opphold

Innhold

Trygghet og aktivitet er et tilbud til deg som klarer deg i hverdagen, men som opplever situasjonen vanskelig akkurat nå.

Vi tilbyr

Avdelingen gir tilbud om målrettet og tidsavgrenset opphold i institusjon, slik at du opplever omsorg og trygghet, og får bedret dine muligheter til å bo hjemme:

 • Heldøgns opphold i institusjon.
 • Det vil til enhver tid på døgnet være personell til stede som kan hjelpe deg, høre på deg og gi deg råd og veiledning.
 • Du bestemmer selv når du ønsker opphold og tar direkte kontakt med oss når behovet melder seg. I dialog med deg avtaler vi en dato du skal komme til avdelingen. Du kan ikke bestille opphold lang tid i forveien.
 • Lengden på oppholdet er begrenset til maksimalt 14 dager pr opphold.
 • Trenger du medisinsk behandling under oppholdet, er det fastlegen din som har ansvaret. På kveld, natt og helgedager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.

Våre forventninger

 • Du selv tar kontakt.
 • Du selv sørger for transport til og fra oppholdet på trygghetsavdelingen.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til trygghetsavdelingen og tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Du er selv ansvarlig for å ta med deg de medisiner og annet utstyr som er nødvendig under oppholdet.
 • Du medvirker til å utforme hverdagen din under oppholdet.
 • Du avtaler selv når du ønsker et opphold på trygghetsavdelingen.

Betaling

Saksbehandling og klageadgang

Du tar selv kontakt med avdelingen. Vi vil gjennom samtale med deg avklare om trygghetsplass kan være et tilbud som du kan ha nytte av. I så fall skal du få tilbud om plass under samtalen.

Garantibrudd

Dersom du ikke får plass på trygghetsavdelingen innenfor 5 dager etter det tidspunkt du ønsket å komme inn, vil denne utsettelsen kompenseres med 100 kroner på døgn du må vente fra og med dag 5.

Kontakt

 • Ragna Ingeborg Gjone Virksomhetsleder
 • Henriette Suzann Mangelrød Avdelingsleder Presteløkka / Trygghet og aktivitet
 • Trygghet og aktivitet
  • Telefon: 98 23 18 23
 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
Til toppen