Korttidsopphold

Innhold

Tidsbegrenset opphold i sykehjem kan være aktuelt for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand.

Vi tilbyr

Korttidsopphold kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Dette kan tilbys ved de ordinære sykehjemsavdelingene, eller ved spesialiserte avdelinger ved Larvik helsehus:

 • Øyeblikkelig hjelp og korttid
 • Avklaring og lindrende

Det tilbys rehabiliteringsopphold ved Presteløkka rehabiliteringssenter.

Oppholdets form og lengde vurderes ut fra behovet for å:

 • utrede ditt bistandsbehov
 • gi deg tilbud om trening og opptrening
 • ivareta akutte behov for tilsyn og pleie
 • gi lindrende behandling og pleie

Ditt behov for tilrettelegging hjemme skjer i samarbeid med deg og dine i god tid før korttidsoppholdet er over.

Betaling

Maksimalsatser fastsettes av staten ved inngangen til et nytt år. Kommunestyret vedtar satsene i Larvik kommune. Du kan også kontakte Servicetorget, telefon 33171010.

Slik søker du

Tjenestekontoret tar i mot og utreder søknader om kommunale helse- og omsorgstjenester. Ta gjerne kontakt med Servicetorget eller Tjenestekontoret for veiledning og hjelp til søknaden. Saksbehandler vil ta kontakt med deg for kartlegging av søknaden.

Slik klager du

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad.

Klagen skal sendes til Tjenestekontoret for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark eller den lokale klagenemnda for endelig avgjørelse. Du kan ta kontakt med Tjenestekontoret eller Servicetorget for å få bistand til å utforme klagen.

Du kan også henvende deg til Pasient- og brukerombudet dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Kontakt

 • Tjenestekontoret Byskogveien 5, 3257 LARVIK
  • Telefon: 33 17 10 00 (telefontid 10.00-15.00)
 • Byskogen korttid Byskogveien 5, 3258 Larvik
 • Henriette Suzann Mangelrød Avdelingsleder Presteløkka / Trygghet og aktivitet
Til toppen