Korttidsopphold

Innhold

Tidsbegrenset opphold i sykehjem kan være aktuelt for å opprettholde eller bedre ditt funksjonsnivå og din helsetilstand.

Vi tilbyr

Korttidsopphold kan være dagopphold, nattopphold og døgnopphold. Dette kan tilbys ved de ordinære sykehjemsavdelingene, eller ved spesialiserte avdelinger ved Larvik helsehus:

  • Øyeblikkelig hjelp og korttid
  • Avklaring og lindrende

Det tilbys rehabiliteringsopphold ved Presteløkka rehabiliteringssenter.

Oppholdets form og lengde vurderes ut fra behovet for å:

  • utrede ditt bistandsbehov
  • gi deg tilbud om trening og opptrening
  • ivareta akutte behov for tilsyn og pleie
  • gi lindrende behandling og pleie

Ditt behov for tilrettelegging hjemme skjer i samarbeid med deg og dine i god tid før korttidsoppholdet er over.

Betaling

Maksimalsatser fastsettes av staten ved inngangen til et nytt år. Kommunestyret vedtar satsene i Larvik kommune.
Du kan også kontakte Servicetorg, tlf 33 17 10 10

Til toppen