Tjenesteguiden – guide til helsetjenester og støtte

Her finner du oversikt over tilbud, aktiviteter og tjenester i Larvik kommune.

Guiden viser hele tjenestetilbudet kommunen gir innenfor helse. Den gir også oversikt over tilbud og aktiviteter som det ikke må søkes om innenfor andre kommunalområder.

Innbyggere i Larvik har tilgang til mange ulike tilbud, aktiviteter og tjenester.

Noen tilbud og tjenester er åpne og tilgjengelige for alle, uten krav, mens andre må søkes om og krever vedtak. 

Du finner guiden som en nedlastbar PDF under. Du kan søke i den, og klikke deg fram og tilbake. 

Person skriver på tastatur på bærbar PC
Når du har lastet ned tjenesteguiden som PDF kan du bla i, klikke deg fram og tilbake – og søke ved å trykke Ctrl + F.

Guiden finner du også i fysisk format flere steder, for eksempel på legekontorer, sykehjem, servicetorget og bibliotek.

Guiden har vært til politisk behandling i kommunestyret, formannskapet, hovedutvalg for helse, omsorg og mestring, eldrerådet og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Tre deler

Guiden er delt inn i tre deler; tjenester uten vedtak, tjenester med vedtak og saksgang og søknadsskjema for tilbud og tjenester som krever tjenester.

  • I del 1 finner du en oversikt over åpne tilbud, aktiviteter og tjenester det ikke må søkes om

  • I del 2 finner du oversikt over tilbud og tjenester som krever vedtak, og kriterier for disse

  • I del 3 finner du oversikt over saksgangen for tjenester og tilbud det må søkes om.

Har du innspill til guiden? Send oss en e-post da vel: postmottak@larvik.kommune.no. Merk e-posten Guide til tilbud, aktiviteter og tjenester.

Tjenesteguide Helse Og Mestring Illustrasjon Trykk
Guiden finnes også i trykt format på blant annet Servicetorget, bibliotek og legekontorer.
Til toppen