Alle har en fysisk, psykisk og sosial helse. Alle vil vi oppleve at helsen forandrer seg i løpet av livet, og det er viktig å ta tak i det som oppleves som vanskelig så tidlig som mulig. Mye kan vi gjøre på egenhånd. Andre ganger er det nødvendig med støtte og veiledning for å få tatt de rette grepene for egen hverdag og eget liv.

Til toppen