God kvalitet på badevannet

Innhold

Nye badevannsprøver viser god kvalitet på badevannet i Larvik kommune.

Torsdag 29. juni tok kommunen vannprøver ved ca. 30 badeplasser.

– Ved 24 plasser indikerer prøvene god kvalitet, forteller Carl Erik Mathisen i miljørettet helsevern i Larvik kommune.

Tar oppfølgingsprøver fire steder

Ved fire plasser indikerer prøvene akspetabel, men mindre god kvalitet, men kun små avvik i henhold til folkehelsas vannkvalitetsnormer.

Miljørettet helsevern i Larvik kommune skal ta kontrollprøver ved disse stedene denne uka. 

Badevannskvaliteten bestemmes først og fremst av hvor mange tarmbakterier (E.coli) som er i vannet. Disse kan stamme fra mennesker, dyr og fugler. 

Inndelingen er basert på Folkehelsas vannkvalitetsnormer for friluftsbad:

  • Meget god badevannskvalitet: under 100 E.coli
  • Akseptabel/mindre god kvalitet: 100-1000 E.coli
  • Uakseptabel kvalitet: mer enn 1000 E.coli

Resultat badevannsprøver

Nummer  Badeplass Resultat 29.06 Resultat 06.07 Resultat 20.07 Resultat 17.08 Resultat 22.08
1 Torpevannet God   God God  
2 Blokkebukta God   God God  
3 Langholt Mindre god Mindre god God God  
4 Omlidstranda God   Mindre god  God  
5 Oddane Sand God   God Mindre god God
6 Omrestranda God   God God  
7 Stolpestad God        
8 Anvikstranda God   God God  
9 Kjærstranda God        
10 Lydhusstranda God   God God  
11 Stretere Mindre god God God God  
12 Verftstranda     God God  
13 Corntin     God God  
14 Solplassen, Rakke God        
15 Jordebukta God   God God  
16 Batteritomta God   God God  
17 Batteritomta, under Farris Bad Mindre god God God God  
18 Indre havn (Bystranda) Ikke tatt   God God  
19 Tollerodden God   God God  
20 Tollerodden innløp God   God Ikke tatt  
21 Tollerodden utløp God   God Ikke tatt  
22 Karistranda God   God God  
23 Sukkersletta   God God Mindre gid God
24 Hvittensand N Mindre god        
25 Rekkeviksbukta God   God God  
26 Gon God   God God  
27 Huestranda God   God God  
28 Bjønnesstranda God   God God  
29 Ula camping God   God God  
30 Kjerringvik N God   God God  
31 Kjerringvik S God   God God  
32 Meløstranda God   God God  
33 Husvann   God God God  
34 Korvikvannet Ikke tatt God God God  
35 Herlandselva God   God God  
36 Dalelva God   God God  

 

Vi tar også nye prøver 20. juli og 17. august. 

Til toppen