Tilleggshøringer

Høringsfrist for innspill K23 Værvågen er 30. juli. Høringsfrist for K16 Verningen Alt. 1, K20 Hegdal og K24 Grinda er 30. august.

Til toppen